Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja subkontynentu indyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8285 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja subkontynentu indyjskiego
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykład problemowy z prezentacjami; ćwiczenia z dyskusją opartą na zadanych do czytania lekturach (artykuły, fragmenty książek dostępne na platformie PEGAZ).

Zagadnienia realizowane na wykładzie i uzupełniane na ćwiczeniach:

1. Wstępne informacje o subkontynencie - położenie, języki, rys historyczny

2. Cywilizacja Doliny Indusu-Saraswati

3. Okres wedyjski

4. Indie starożytne

5. Hinduizm

6. Buddyzm i dźainizm/dźinizm

7. Eposy, purany i znaczenie mitologii (hinduizm świątynny)

8. Muzułmanie na subkontynencie indyjskim

9. Religie poza hinduizmem

10. Indie kolonialne

11. Imperium brytyjskie i renesans indyjski

12. Indie po 1947 r.

13. Kobieta w kulturze indyjskiej

14. Główne tradycje sceniczne. Od starożytności do współczesności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alvaro Velho, 1996, Relacja z wyprawy Vasco da Gamy do Indii, tłum. Elżbieta Milewska ; wstęp i red. nauk. Jan Kieniewicz, Gdańsk : "Novus Orbis", s. 32-58

2. Balcerowicz P., 2001, Dżinizm i filozofia dżinijska, w: Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Kraków: WUJ, s. 155-177.

3. Balcerowicz P., Dżinizm. Starożytna religia Indii, Warszawa 2003

4. Basham L.A., Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego, Warszawa 1973

5. Brockington, Święta nić hinduizmu, Warszawa 1990

6. Chociłowski J., Wulkan sikhijski, w: Cole Owen W., Sambhi Piarra Singh, 1987, Sikhowie. Wiara i życie, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, s. 204-230

7. Czerniak-Drożdżowicz M., Tantryczne tradycje Indii, Znak, 533 (10), 1999, s. 52-63

8. Das D., Indie od Curzona do Nehru i później, Warszawa 2009

9. Flood G., 2008, fragm. Hinduizm. Wprowadzenie, Kraków: WUJ, rozdz. 11 - Hinduizm i świat współczesny

10. Hansen W., Pawi tron, Warszawa 1980

11. Jakimowicz-Shah M., Jakimowicz A., Mitologia indyjska, Warszawa 1982

12. Justyński J., Myśl społeczna i polityczna renesansu indyjskiego, Warszawa 1985

13. Kieniewicz J., Historia Indii, Wrocław 1980

14. Kieniewicz J., Orientalizm - idea kształtująca rzeczywistość, Przegląd Orientalistyczny, 14, 1985, s. 9-29

15. Kosior K., Buddyzm pierwotny, w: Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Kraków: WUJ, s. 181-196

16. Kudelska M., Hinduizm - jedność w różorodności, Znak, 533 (10), 1999, s. 4-30

17. Kudelska M., Hinduizm, Kraków 2006

18. Llewellyn J.E., Autobiografia pewnej ascetki, w: Praktyki religijne w Indiach, red. S.L. Lopez, Warszawa 2001, s. 550-562.

19. Manusmryti czyli traktat o zacności, 1985, tłum. M.K. Byrski, Warszawa: PIW, fragm.

20. Mejor M., Buddyzm, Warszawa 2001 (reprint)

21. Mylius K., Historia literatury staroindyjskiej, Warszawa 2004

22. Padma Manian, Harappans and Aryans: Old and New Perspectives of Ancient Indian History, The History Teacher, Vol. 32, No. 1 (Nov., 1998), pp. 17-32

23. Piekarski P., Bhakti - indyjska droga pobożności, Znak, 533 (10), 1999, s. 64-73

24. Sachse J., 1981, Megasthenes o Indiach, Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis No 587. Classica Wratislaviensia VIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

25. Sachse J., 1988, Bhagawadgita czyli Pieśń Pana, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. fragm. wstępu s. LX-LXXII oraz cytaty z ks. III.3-12; IV.16-23; VI.19-32; ks. XII cała

26. Schayer S., Klasyczny teatr indyjski, w: S. Schayer, O filozofowaniu Hindusów, Warszawa 1988, s. 13-32

27. Sheikh Mohamad Ikram, 1964, Muslim Civilization in India, New York: Columbia University Press, rozdz. 8. pt. Society and Culture under the Sultanate, rozdz. 17. pt. Economic and Social Developments under the Mughals

28. Woźniakowska U., 2010, Bollywood. Pragnienie i tęsknota za mitem, Kraków: Universitas, s. 147-184, rozdz. pt. Bollywood w Indiach czyli zmysłowy świat marzeń

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: posiada wiadomości z zakresu starożytnej i współczesnej kultury subkontynentu indyjskiego, w szczególności: jego literatury, historii, systemów religijnych i filozoficznych; identyfikuje wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności; ma podstawową wiedzę o różnych wymiarach kultury indyjskiej i jej związkach z innymi sferami życia społecznego.

W zakresie umiejętności: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe w sposób krytyczny z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych.

W zakresie kompetencji: ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i tradycji kulturowych subkontynentu indyjskiego; ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych; potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na ćwiczeniach, obecność na wykładzie, pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Każda nieobecność ponad limit winna być zaliczona na dyżurze u prowadzącego wykład (zaliczeniu podlega materiał omawiany na danych ćwiczeniach). Ocenie na ćwiczeniach podlega aktywność w dyskusji na zadany temat, przygotowanie zaleconych lektur (zapoznanie się z treścią, problematyką, itp.). Prowadzący ćwiczenia wystawiają na koniec ocenę w skali od 2 do 5.

Egzamin w formie ustnej.

Materiał obowiązujący do egzaminu prezentowany będzie w formie wykładu, przedstawiany na ćwiczeniach, a ponadto powinien być uzupełniony o lektury podane w wykazie lektur podstawowych do kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gruszewska
Prowadzący grup: Joanna Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.