Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epistemologia buddyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8384 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Epistemologia buddyjska
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Przybysławski
Prowadzący grup: Artur Przybysławski, Maksymilian Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Znajomość głównych problemów epistemologii buddyjskiej.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Wykład,

dyskusja

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Buddologia

Skrócony opis:

Kurs prezentuje główne pojęcia eistemologii buddyjskiej:

- umysł poznający,

- przedmiot poznania,

- rodzaje poznań,

- tworzenie pojęć (apoha),

- logika buddyjska.

Pełny opis:

Kurs obejmuje zarys historii epistemologii buddyjskiej od jej indyjskich początków (Dignaga, Dharmakirti), po jej twórcze rozwinięcie w Tybecie (Sakja Pandita).

W trkacie wykładów przedstawione i omówione zostaną cztery rodzaje przedmiotu poznania (przedmiot przejawiający się, przedmiot uchwytywany, przedmiot efektywny, i przedmiot intendowany).

Następnie przedstawione zostaną dwa typy poznania (intelektualne i bezpośrednie) wraz z klasyfikacją możliwych błędów poznawczych.

Wraz z problematyką uniwersaliów omówiona zostanie problematyka tworzenia i pochodzenia pojęci ogólnych.

Przedstawione zostanie również zagadnienie poprawności wnioskowań (trairupya).

Literatura:

Namgjel Dragpa [yongs ‘dzin rnam rgyal grags pa], skye dgu’i bdag po la rigs lam gsal byed, w: blo gros mtha’ yas pa’i mdzod, Kathmandu: Rigpe Dorje Publications 2009, t. 12

Hattori Masaaki, Dignāga, On Perception, being the Pratyakṣapariccheda of Dignāga's Pramāṇasamuccaya from the Sanskrit fragments and the Tibetan Versions (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968)

A Sixth-Century Manual of Indian Logic (A Translation of the Nyāyapraveśa), przeł. i oprac. Musashi Tachikawa, Journal of Indian Philosophy 1 (1971), s. 111-145.

Fragments from Dinnāga, opracował i przełożył H.N. Randale, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 1981.

Hetubindu of Dharmakīrti (A Point on Probans), przeł i oprac. Pradeep P. Gokhale, Delhi: Sri Satguru Publications 1997.

Vādanyāya of Dharmakīrti (The Logic of Debate), przeł i oprac. Pradeep P. Gokhale, Delhi: Sri Satguru Publications 1993.

Dharmakīrti’s Pramānavārttika. An annotated translation of the fourth chapter (parārthānumāna), by Tom J.F. Tillemans, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2000, vol. I.

The Pramānavārttikam of Dharmakīrti. An English Translation of the First Chapter with the Autocomentary and with Elaborate Comments, przeł. i oprac. S. Mookerjee i H. Nagasaki, Patna: Nava Nālandā Mahāvihāra 1964.

R.S.Y Chi, Buddhist Formal Logic. A Study of Dignaga’s Hetucakra and K’uei-chi’s Great Commentary on the Nyāyapraveśa, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 2004.

Yuichi Kajiyama, An Introduction to Buddhist Philosophy. An Annotated Translation of the Tarkabhāsā of Moksākaragupta, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1998.

Georges B.J. Dreyfus, Recognizing Reality. Dharmakirti’s Philosophy and Its Tibetan Interpretations, Delhi: Sri Satguru Publications 1997.

John D. Dunne, Foundations of Dharmakirti’s Philosophy, Boston: Wisdom Publications 2004.

Eli Franco, Dharmakīrti on Compassion and Rebirth, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1997.

Erich Frauwallner, Historia filozofii indyjskiej, przeł. L. Żylicz, Warszawa: PWN 1990, t. I, II.

Jonardon Ganeri (red.), Indian Logic. A Reader, Richmond: Curzon 2001.

Jonathan C. Gold, The Dharma’s Gatekeepers. Sakya Pandita on Buddhist Scholarship in Tibet, Albany: State University of New York 2007.

Pradeep P. Gorkhale, Inference and Fallacies Discussed in Ancient Indian Logic. With Special Reference to Nyaya and Buddhism, Delhi: Sri Satguru Publications 1992.

Rita Gupta, The Buddhist Concepts of Pramāna and Pratyaksa, New Delhi: Sundeep Prakashan 2006.

Richard P. Hayes, Dignaga on the Interpretation of Signs, Dordrecht: Kluwer 1988.

David P. Jackson, The Entrance Gate for the Wise (section III). Sa-skya Pandita on Indian and Tibetan Traditions of Pramāna and Philosophical Debate, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1987.

K.N. Jayatilleke, Early Buddhist Theory of Knowledge, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 2004.

V.N. Jha, The Philosophy of Relations, Delhi: Sri Satguru Publications 1990.

Radhika Herzberger, Bhartthari and the Buddhist. An Essay in the Developement of Fifth and Sixth Century Indian Thought, Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo: Kluwer 1986.

Shoryu Katsura (red.), Dharmakirti’s Thought and Its Impact on Indian and Tibetan Philosophy, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1999.

David J. Kalupahana, The Buddha’s Philosophy of Language, Lumbini: Sarvodaya Vishva Lekha Publication 1999.

Shoryu Katsura, Ernst Steinkellner, The Role of the Example in Classical Indian Logic, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 2004.

Anne Carolyn Klein, Knowing, Naming & Negation. A Sourcebook on Tibetan Sautrantika, New York: Snow Lion Publications 1991.

Bimal Krishna Matilal, Character of Logic in India, New Delhi: Oxford University Press 1998.

Bimal Krishna Matilal, Logic, Language and Reality. Indian Philosophy and Contemporary Issues, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 2008.

Bimal Krishna Matilal, Perception. An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge, New York: Oxford University Press 1986.

Bimal Krishna Matilal, The Word and the World. India’s Contribution to the Study of Language, New Delhi: Oxford University Press 2001.

Bimal Krishna Matilal i Robert D. Evans, Buddhist Logic and Epistemology. Studies in the Buddhist Analysis of Inference and Language, Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo: D. Reidel Publishing Company 1986.

Satkari Mookerjee, Buddhist Philosophy of Universal Flux, Delhi: Motilal Banarsidass 1975.

Rajendra Prasad, Dharmakirti’s Theory of Inference, New Delhi: Oxford University Press 2002.

Shunzo Onoda, Monastic debate in Tibet. A study on the history and structures of bsdus grwa logic, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1992.

Daniel E. Perdue, Debate in Tibetan Buddhism, New York: Snow Lion 1992.

Katherine Manchester Rogers, Tibetan Logic, New York: Snow Lion 2009.

Dhirendra Sharma, The Differentiation Theory of Meaning in Indian Logic, Hague: Mouton 1969.

Mark Siderits, Indian Philosophy of Language. Studies in Selected Issues, Dordrecht-Boston-London: Kluver Academic Publishers 1991.

Mark Siderits, Tom Tillemans, Arindam Chakrabarti (red.), Apoha. Buddhist Nominalism and Human Cognition, New York: Columbia University Press 2011.

Amar Singh, The Heart of Buddhist Philosophy: Dionaga and Dharmakīrti, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers 2004.

Frits Staal, Universals. Studies in Indian Logic and Linguistics, Chicago-London: University of Chicago Press 1988.

F.Th. Stcherbatsky, Buddhist Logic, Delhi: Low Price Publications 1999.

Ernst Steinkellner (red.), Studies in the Buddhist Epistemological Tradition, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1991.

Lobsang Tharchin, The Logic and Debate Tradition of India, Tibet, and Mongolia, Howell: Kalmuk Buddhist Temple 1979.

Lobsang Tharchin, Pointing the way to reasoning, Howell: Mahayana Sutra and Tantra Press 2005.

Tom J.F. Tillemans, Scripture, Logic, Language. Essays on Dharmakīrti and his Tibetan Successors, Boston: Wisdom Publications 1999.

Vittorio A. Van Bijlert, Epistemology and Spiritual Authority. The Development of Epistemology and Logic in the Old Nyaya and the Buddhist School of Epistemology with an Annotated Translation of Dharmakirti’s Pramanavarttika II (Pramanasiddhi) vv. 1-7, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1989.

Leonard W.J. van der Kuijp, Contributions to the Development of Tibetan Buddhist Epistemology. From the eleventh to the thirteenth century, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag 1983.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Przybysławski
Prowadzący grup: Artur Przybysławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Znajomość głównych problemów epistemologii buddyjskiej.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Wykład,

dyskusja

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Buddologia

Skrócony opis:

Kurs prezentuje główne pojęcia eistemologii buddyjskiej:

- umysł poznający,

- przedmiot poznania,

- rodzaje poznań,

- tworzenie pojęć (apoha),

- logika buddyjska.

Pełny opis:

Kurs obejmuje zarys historii epistemologii buddyjskiej od jej indyjskich początków (Dignaga, Dharmakirti), po jej twórcze rozwinięcie w Tybecie (Sakja Pandita).

W trkacie wykładów przedstawione i omówione zostaną cztery rodzaje przedmiotu poznania (przedmiot przejawiający się, przedmiot uchwytywany, przedmiot efektywny, i przedmiot intendowany).

Następnie przedstawione zostaną dwa typy poznania (intelektualne i bezpośrednie) wraz z klasyfikacją możliwych błędów poznawczych.

Wraz z problematyką uniwersaliów omówiona zostanie problematyka tworzenia i pochodzenia pojęci ogólnych.

Przedstawione zostanie również zagadnienie poprawności wnioskowań (trairupya).

Literatura:

Namgjel Dragpa [yongs ‘dzin rnam rgyal grags pa], skye dgu’i bdag po la rigs lam gsal byed, w: blo gros mtha’ yas pa’i mdzod, Kathmandu: Rigpe Dorje Publications 2009, t. 12

Hattori Masaaki, Dignāga, On Perception, being the Pratyakṣapariccheda of Dignāga's Pramāṇasamuccaya from the Sanskrit fragments and the Tibetan Versions (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968)

A Sixth-Century Manual of Indian Logic (A Translation of the Nyāyapraveśa), przeł. i oprac. Musashi Tachikawa, Journal of Indian Philosophy 1 (1971), s. 111-145.

Fragments from Dinnāga, opracował i przełożył H.N. Randale, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 1981.

Hetubindu of Dharmakīrti (A Point on Probans), przeł i oprac. Pradeep P. Gokhale, Delhi: Sri Satguru Publications 1997.

Vādanyāya of Dharmakīrti (The Logic of Debate), przeł i oprac. Pradeep P. Gokhale, Delhi: Sri Satguru Publications 1993.

Dharmakīrti’s Pramānavārttika. An annotated translation of the fourth chapter (parārthānumāna), by Tom J.F. Tillemans, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2000, vol. I.

The Pramānavārttikam of Dharmakīrti. An English Translation of the First Chapter with the Autocomentary and with Elaborate Comments, przeł. i oprac. S. Mookerjee i H. Nagasaki, Patna: Nava Nālandā Mahāvihāra 1964.

R.S.Y Chi, Buddhist Formal Logic. A Study of Dignaga’s Hetucakra and K’uei-chi’s Great Commentary on the Nyāyapraveśa, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 2004.

Yuichi Kajiyama, An Introduction to Buddhist Philosophy. An Annotated Translation of the Tarkabhāsā of Moksākaragupta, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1998.

Georges B.J. Dreyfus, Recognizing Reality. Dharmakirti’s Philosophy and Its Tibetan Interpretations, Delhi: Sri Satguru Publications 1997.

John D. Dunne, Foundations of Dharmakirti’s Philosophy, Boston: Wisdom Publications 2004.

Eli Franco, Dharmakīrti on Compassion and Rebirth, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1997.

Erich Frauwallner, Historia filozofii indyjskiej, przeł. L. Żylicz, Warszawa: PWN 1990, t. I, II.

Jonardon Ganeri (red.), Indian Logic. A Reader, Richmond: Curzon 2001.

Jonathan C. Gold, The Dharma’s Gatekeepers. Sakya Pandita on Buddhist Scholarship in Tibet, Albany: State University of New York 2007.

Pradeep P. Gorkhale, Inference and Fallacies Discussed in Ancient Indian Logic. With Special Reference to Nyaya and Buddhism, Delhi: Sri Satguru Publications 1992.

Rita Gupta, The Buddhist Concepts of Pramāna and Pratyaksa, New Delhi: Sundeep Prakashan 2006.

Richard P. Hayes, Dignaga on the Interpretation of Signs, Dordrecht: Kluwer 1988.

David P. Jackson, The Entrance Gate for the Wise (section III). Sa-skya Pandita on Indian and Tibetan Traditions of Pramāna and Philosophical Debate, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1987.

K.N. Jayatilleke, Early Buddhist Theory of Knowledge, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 2004.

V.N. Jha, The Philosophy of Relations, Delhi: Sri Satguru Publications 1990.

Radhika Herzberger, Bhartthari and the Buddhist. An Essay in the Developement of Fifth and Sixth Century Indian Thought, Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo: Kluwer 1986.

Shoryu Katsura (red.), Dharmakirti’s Thought and Its Impact on Indian and Tibetan Philosophy, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1999.

David J. Kalupahana, The Buddha’s Philosophy of Language, Lumbini: Sarvodaya Vishva Lekha Publication 1999.

Shoryu Katsura, Ernst Steinkellner, The Role of the Example in Classical Indian Logic, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 2004.

Anne Carolyn Klein, Knowing, Naming & Negation. A Sourcebook on Tibetan Sautrantika, New York: Snow Lion Publications 1991.

Bimal Krishna Matilal, Character of Logic in India, New Delhi: Oxford University Press 1998.

Bimal Krishna Matilal, Logic, Language and Reality. Indian Philosophy and Contemporary Issues, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 2008.

Bimal Krishna Matilal, Perception. An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge, New York: Oxford University Press 1986.

Bimal Krishna Matilal, The Word and the World. India’s Contribution to the Study of Language, New Delhi: Oxford University Press 2001.

Bimal Krishna Matilal i Robert D. Evans, Buddhist Logic and Epistemology. Studies in the Buddhist Analysis of Inference and Language, Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo: D. Reidel Publishing Company 1986.

Satkari Mookerjee, Buddhist Philosophy of Universal Flux, Delhi: Motilal Banarsidass 1975.

Rajendra Prasad, Dharmakirti’s Theory of Inference, New Delhi: Oxford University Press 2002.

Shunzo Onoda, Monastic debate in Tibet. A study on the history and structures of bsdus grwa logic, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1992.

Daniel E. Perdue, Debate in Tibetan Buddhism, New York: Snow Lion 1992.

Katherine Manchester Rogers, Tibetan Logic, New York: Snow Lion 2009.

Dhirendra Sharma, The Differentiation Theory of Meaning in Indian Logic, Hague: Mouton 1969.

Mark Siderits, Indian Philosophy of Language. Studies in Selected Issues, Dordrecht-Boston-London: Kluver Academic Publishers 1991.

Mark Siderits, Tom Tillemans, Arindam Chakrabarti (red.), Apoha. Buddhist Nominalism and Human Cognition, New York: Columbia University Press 2011.

Amar Singh, The Heart of Buddhist Philosophy: Dionaga and Dharmakīrti, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers 2004.

Frits Staal, Universals. Studies in Indian Logic and Linguistics, Chicago-London: University of Chicago Press 1988.

F.Th. Stcherbatsky, Buddhist Logic, Delhi: Low Price Publications 1999.

Ernst Steinkellner (red.), Studies in the Buddhist Epistemological Tradition, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1991.

Lobsang Tharchin, The Logic and Debate Tradition of India, Tibet, and Mongolia, Howell: Kalmuk Buddhist Temple 1979.

Lobsang Tharchin, Pointing the way to reasoning, Howell: Mahayana Sutra and Tantra Press 2005.

Tom J.F. Tillemans, Scripture, Logic, Language. Essays on Dharmakīrti and his Tibetan Successors, Boston: Wisdom Publications 1999.

Vittorio A. Van Bijlert, Epistemology and Spiritual Authority. The Development of Epistemology and Logic in the Old Nyaya and the Buddhist School of Epistemology with an Annotated Translation of Dharmakirti’s Pramanavarttika II (Pramanasiddhi) vv. 1-7, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien 1989.

Leonard W.J. van der Kuijp, Contributions to the Development of Tibetan Buddhist Epistemology. From the eleventh to the thirteenth century, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag 1983.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.