Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy antropologii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8397 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy antropologii społecznej
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z klasycznymi teoriami i koncepcjami antropologii społecznej. Tematyka kursu obejmuje charakterystykę form małżeńskich, systemów pokrewieństwa, struktur organizacyjnych a także znaczenie magii, religii i mitologii w systemach wyobrażeniowych wspólnot ludzkich. Po zakończeniu kursu student powinien dysponować wiedzą z zakresu teorii i metody antropologii; poprawnie charakteryzować założenia szkół antropologicznych, koncepcje ich reprezentantów oraz umiejętnie aplikować je w analizie i interpretacji zjawisk kulturowych. Dzięki zdobytej wiedzy student uzyskuje zdolność krytycznego i kreatywnego myślenia o zjawiskach kulturowych oraz wyrabia postawę tolerancji wobec różnorodności kulturowej.

Pełny opis:

Kurs ma charakter propedeutyczny, jego celem jest prezentacja zadziwiającej różnorodności kultur i form wewnętrznej organizacji społeczeństw ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot pierwotnych. Kurs charakteryzuje podstawowe typy społeczeństw ludzkich (zbiorowości zbieracko-łowieckich, rybackich, pasterskich, ogrodniczych, rolniczych itp.), a także podstawowych modeli małżeństwa i rodziny (monogamia - poligamia, poliginia - poliandria). Kurs omawia ponadto takie zagadnienia jak: systemy pokrewieństwa (patrylinia - matrylinia), geneza i funkcje zakazu kazirodztwa, problem ojcostwa biologicznego i społecznego (genitor - pater), wreszcie: znaczenie mitologii, magii i religii w życiu wspólnot pierwotnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Barnard A., Antropologia, Warszawa 2006.

Deliege R., Historia antropologii, Warszawa, 2011.

Eller J. D. , Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków, 2012.

Eriksen Th. H., Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa, 2009.

Hann Ch., Antropologia społeczna, Kraków, 2008.

Nowicka E., Świat kultury - świat człowieka, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Warszawa 1999.

Barth F. i in., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków, 2007.

Kuper A., Między charyzmą i rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź, 1987.

Paluch A., Mistrzowie antropologii, Warszawa 1992.

Ph. C. Salman, P. C. Rice, Myśleć jak antropolog, Gdańsk, 2009.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.