Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia indyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8414 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Filozofia indyjska
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych koncepcji ortodoksyjnej myśli bramińskiej oraz ukazanie najbardziej charakterystycznych pojęć filozofii indyjskiej zarówno w tamtejszym kontekście kulturowym, jak i przez porównanie ich z analogicznymi koncepcjami filozofii europejskiej. Kurs ma za zadanie wykazać, iż oryginalne spekulacje filozoficzne pojawiły się w Indiach bez żadnego kontaktu z filozofią grecką. Początkowe zajęcia będą omawiały najstarszą tradycję wedyjską mającą rangę Objawienia - śruti. Tradycja ta stanie się punktem odniesienia dla kształtowania się późniejszych klasycznych szkół filozoficznych. Omówieniu sześciu ortodoksyjnych darśan (indyjskich szkół) poświęcone będą kolejne wykłady. Program kończy się przedstawieniem podstawowych założeń tantry śiwaickiej - wielkiej syntezy filozoficznej średniowiecznych Indii. Ćwiczenia poświęcone będą objaśnianiu niektórych elementów programu wykładów, a przede wszystkim czytaniu klasycznych tekstów źródłowych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, metody praktyczne, dyskusja dydaktyczna

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych koncepcji ortodoksyjnej myśli bramińskiej oraz ukazanie najbardziej charakterystycznych pojęć filozofii indyjskiej zarówno w tamtejszym kontekście kulturowym, jak i przez porównanie ich z analogicznymi koncepcjami filozofii europejskiej. Kurs ma za zadanie wykazać, iż oryginalne spekulacje filozoficzne pojawiły się w Indiach bez żadnego kontaktu z filozofią grecką. Początkowe zajęcia będą omawiały najstarszą tradycję wedyjską mającą rangę Objawienia - śruti. Tradycja ta stanie się punktem odniesienia dla kształtowania się późniejszych klasycznych szkół filozoficznych. Omówieniu sześciu ortodoksyjnych darśan (indyjskich szkół) poświęcone będą kolejne wykłady. Program kończy się przedstawieniem podstawowych założeń tantry śiwaickiej - wielkiej syntezy filozoficznej średniowiecznych Indii. Ćwiczenia poświęcone będą objaśnianiu niektórych elementów programu wykładów, a przede wszystkim czytaniu klasycznych tekstów źródłowych.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Objaśnienie specyfiki myśli indyjskiej.

2. Pomysły filozoficzne w hymnach Rigwedy.

3. Filozofia rytuału w Brahmanach.

4. Porównanie koncepcji brahmana w Brahmanach i Upaniszadach.

5. Brahmawidja jako cel rozważań soteriologicznych w Upaniszadach.

6. Procesy emanacyjne w sankhji klasycznej.

7. Proces poznania w sankhji.

8. Teoria satkarjawady a obraz świata w sankhji.

9. Natura puruszy i jego relacja wobec prakriti w sankhji i w jodze.

10. Ćitta – wewnętrzny organ świadomościowy.

11. Etyka jako podstawa metody jogi.

12. Ośmiostopniowa ścieżka jogi.

13. Stopnie samadhi – stopnie przekształcania świadomości.

14. Kategorie według systemu waiśesziki.

15. Atomistyczny obraz świata w waiśeszice.

16. Forma sylogizmu w njaji – klasycznej logice indyjskiej.

17. Rodzaje wnioskowania w njaji.

18. Dusza jednostkowa w waiśeszice i w njaji.

19. Obraz świata według purwamimansy – koncepcja dharmy.

20. Teoria warny i wieczności dźwięku w mimansie – filozofia języka.

21. Obraz świata w Brahmasutrach Badarajany.

22. Teoria iluzoryczności i rzeczywistości świata w adwaita wedancie.

23. Pojęcie brahmana w systemie adwaita wedanty.

24. Teoria Iśwary i doktryna mai u Śankary.

25. Wytłumaczenie sposobu istnienia świata i bytowania brahmana u Mandany.

26. Stosunek świata do Boga u Ramanudźy.

27. Proces wyzwolenia a życie etyczne u Ramanudźy.

28. Objaśnienie saććidanandy a koncepcja świata u Wallabhy.

29. Natura Śiwy i Śahti w tantrze śiwaickiej.

30. System emanacyjny w dziele Abhiwanagupty.

31. Powstanie buddyzmu w Indiach.

32. Nauczanie Buddy Śakjamuniego.

33. Cztery Szlachetne Prawdy – podstawa doktryny.

34. Zakreślenie późniejszych perspektyw rozwoju buddyzmu.

Zakres dziedzinowy: filozofia, religioznawstwo, kulturoznawstwo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kudelska
Prowadzący grup: Marta Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Buddologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kudelska
Prowadzący grup: Marta Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Buddologia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.