Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myślenie krytyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8543 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Myślenie krytyczne
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem kursu jest rozwinięcie krytycznej oraz kreatywnej postawy w studiowaniu. Podczas zajęć studenci w sposób praktyczny zapoznają się z podstawowymi regułami rozumowania, a także rekonstrukcją, tworzeniem oraz oceną argumentacji.

Literatura:

BOWELL Tracy, Gary Kemp (2015), Critical Thinking. A Concise Guide, London and New York: Routledge.

Teksty omawiane na zajęciach zostaną podane podczas pierwszego spotkania.

Efekty uczenia się:

PSC1A_W06: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (język, sztuka, religia, prawo)

PSC1A_U04: potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno – metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu

PSC1A_U06: potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie eseju naukowego oraz wystąpienia ustnego

PSC1A_K01: Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

PSC1A_K05: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo na zajęciach, przygotowanie dyskusji, obecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuchta
Prowadzący grup: Anna Kuchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

porównawcze studia cywilizacji, rok 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuchta
Prowadzący grup: Anna Kuchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

porównawcze studia cywilizacji, rok 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.