Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacje starożytne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8547 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Cywilizacje starożytne
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu cywilizacji starożytnej. Obejmą one okres od czasów prehistorycznych do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Poddane analizie będą wybrane zagadnienia z zakresu architektury, sztuki, kultury, piśmiennictwa i religii. Podkreślony zostanie wpływ cywilizacji starożytnych na kulturę europejską.

Pełny opis:

Przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu cywilizacji starożytnej Mezopotamii, Syrii, Palestyny, Anatolii, Egiptu oraz Grecji, Etrurii i Rzymu. Obejmą one okres od czasów prehistorycznych do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Przedstawiona zostanie ewolucja instytucji politycznych. Poddane analizie będą wybrane zagadnienia z zakresu architektury, sztuki i kultury. Ukazane zostaną wierzenia, a także rozwój nauki i piśmiennictwa. Jednym z głównych zagadnień będzie pokazanie różnic i podobieństw poszczególnych kultur i ich wzajemnych wpływów. Omówione będą zagadnienia związane z życiem codziennym. Podkreślony zostanie wpływ cywilizacji starożytnych na kulturę europejską.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1966

-Contenau G., Życie codzienne w Babilonii i Asyrii, Warszawa 1963

-Dobrowolski W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1971

-Donadoni S.(red.), Człowiek Egiptu, Warszawa 2000.

-Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004

-Hornung E., Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie, Warszawa 1991.

-Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987

-Klengel H., Hetyci i ich sąsiedzi, Warszawa 1972

-Kubiak Z., Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999.

-Lipińska J. (red.), Tajemnice papirusów, Poznań 2005.

-Liverani M. , Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izdraela, Warszawa 2011

-Ostrowski J. A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa–Kraków 1999

-Papuci-Władyka E., Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa–Kraków 2001

- Roaf M., Wielkie Kultury Świata: Mezopotamia, Warszawa 1998

-Rutkowski R., Sztuka egejska, Warszawa 1987

- Śliwa J., Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków 1997

-Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

-Albright W. F., Archeologia Palestyny, Warszawa 1964

-Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1973

-Bieliński P., Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, Warszawa 1985

-Giardina A. (red.), Człowiek Rzymu, Warszawa 1997.

-Gawlikowska K., Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975

-Grant M., Mity rzymskie, Warszawa 1993.

-Grave R., Mity greckie, przeł. H. Krzeszowski, Warszawa 1974.

-Komaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1972.

-Lipińska J., Marciniak M., Mitologia starożytnego Egiptu, Warszaw 1980.

- Łyczkowska K., Szarzyńska K., Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981

Efekty uczenia się:

Wiedza

-posiada wiadomości z zakresu starożytnych śródziemnomorskich kręgów kulturowych

-zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji architektury, sztuki, literatury, religii i innych wytworów kultur starożytnych

-ma podstawową wiedzę o związkach kultury z innymi sferami życia społecznego

-ma wiedzę ogólną dotyczącą przemian kulturowych

Umiejętności

-Student posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i analizę problemów badawczych z zakresu sztuki, historii, nauki

-potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury starożytnej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację

-potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie wystąpienia ustnego

Kompetencje

-student potrafi współdziałać i pracować w grupie

-ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego

-ma świadomość potrzeby szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych

-potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny

-potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

- rozumie potrzebę rozwijania własnych zainteresowań

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zaliczenie: obecność, aktywny udział w zajęciach, referat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bąkowska-Czerner
Prowadzący grup: Grażyna Bąkowska-Czerner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.