Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy antropologii społeczno-kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8548 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Elementy antropologii społeczno-kulturowej
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z klasycznymi oraz współczesnymi teoriami i koncepcjami antropologii społecznej i kulturowej. Wykłady obejmują prezentację zarówno rozwoju antropologii w perspektywie historycznej, jak i omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu zainteresowań antropologii z uwzględnieniem ich miejsca zarówno w badaniach klasycznych, jak i współczesnych. Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia, w ramach których studenci m.in. analizują teksty antropologiczne stanowiące ilustracje omawianych zjawisk oraz dyskutują na temat zjawisk socjokultuorowych wprowadzonych na wykładach.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z klasycznymi oraz współczesnymi teoriami i koncepcjami antropologii społecznej i kulturowej. Wykłady obejmują prezentację zarówno rozwoju antropologii w perspektywie historycznej, jak i omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu zainteresowań antropologii z uwzględnieniem ich miejsca zarówno w badaniach klasycznych, jak i współczesnych. Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia, w ramach których studenci m.in. analizują teksty antropologiczne stanowiące ilustracje omawianych zjawisk oraz dyskutują na temat zjawisk socjokultuorowych wprowadzonych na wykładach.

Zagadnienia:

1. Przedmiot badań antropologicznych i historyczne źródła antropologii

2. Paradygmaty badawcze w antropologii 1 (ewolucjonizm, dyfuzjonizm)

3. Paradygmaty badawcze w antropologii 2 (funkcjonalizm, szkoła kultury i osobowości, strukturalizm)

4. Magia i religia

5. Czas i przestrzeń

6. Mit i rytuał

7. Pokrewieństwo i struktura społeczna

8. Płeć kulturowa

9. Antropologia gospodarki

10. Zmiana kulturowa

11. Paradygmaty badawcze w antropologii 3 (antropologia interpretatywna, postmodernizm)

12. Nowe badania antropologiczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barnard A., Antropologia, Warszawa 2006.

Deliège R., Historia antropologii, Warszawa 2011.

Eller J.D. , Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

Eriksen T.H., Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Hann C., Antropologia społeczna, Kraków 2008.

Nowicka E., Świat kultury - świat człowieka, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Warszawa 1999.

Barth F. i in., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Brocki M., Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej: problemy, dylematy, kontrowersje, Kraków 2013

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.

Kuper A., Między charyzmą i rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź 1987.

Paluch A., Mistrzowie antropologii, Warszawa 1992.

Salzman P.C., P.C. Rice, Myśleć jak antropolog, Gdańsk 2009.

Obowiązkową literaturę do ćwiczeń przedstawi prowadzący na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Czeremski
Prowadzący grup: Maciej Czeremski, Natalia Różalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1
porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Niechciał
Prowadzący grup: Paulina Niechciał, Natalia Różalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1
porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.