Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacje: tradycja a współczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8551 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Cywilizacje: tradycja a współczesność
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs ma na celu prezentację cywilizacji od starożytności po współczesność i wskazanie zasadniczych elementów cywilizacji starożytnych w porównaniu ze współczesnymi.

Pełny opis:

Kurs ma na celu prezentację cywilizacji od starożytności po współczesność i wskazanie zasadniczych elementów cywilizacji starożytnych w porównaniu ze współczesnymi. Zostaną wskazane centra cywilizacji oraz ich peryferie. W następnej części zostaną przedstawione tradycje cywilizacji europejskiej i współczesne w niej tendencje. Będzie wskazane znaczenie elementu religijnego w cywilizacji europejskiej oraz ukazana tradycja religijna i jej współczesne wyzwania. Przykładem tej konfrontacji będzie Vaticanum II i jego odpowiedź na wyzwania współczesności. Nurty konserwatywne i nurty postępowe we współczesnym chrześcijaństwie będę dopełnienia obrazu. Obok religii pismo zostanie przedstawione jako element rozwoju cywilizacji oraz jego obraz. Będzie przedstawione użycie pisma w ramach cywilizacji dawniej i dziś, jego rożne systemy oraz przestrzenie oddziaływania.

Literatura:

Peter J. Heather, The Fall Of The Roman Empire: A New History Of Rome And The Barbarians. Oxford - New York 2005.

Bryan Ward-Perkins, The Fall of Rome: And the End of Civilization. Oxford 2006.

Koneczny, Feliks, O wielości cywilizacyj, Gebethner & Wolff, Kraków 1935.

Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York 1996.

Jensen, Derrick, Endgame: The Problem of Civilization, 2 tomy, Now York, Toronto 2006

Adams, Robert McCormick, The Evolution of Urban Society. New Brunswik 1966.

Haviland, William et al., Cultural Anthropology: The Human Challenge. Belmont CA 2013.

Wright, Ronald, A Short History of Progress. House New York 204

Fernández-Armesto, Felipe (2001). Civilizations: Culture, Ambition, and the Transformation of Nature, New York 2001.

Stephen Vickers, The Biology of Civilisation Sydney 2004.

Bolesti, Maria, Barbarism and Its Discontents. Stanford 2013.

Beck, Roger B.; Linda Black; Larry S. Krieger; Phillip C. Naylor; Dahia Ibo Shabaka. World History: Patterns of Interaction. Evanston, IL 1999.

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

[Wiedza]

– posiada wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kulturowych

– posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu różnych tradycji kulturowych

– posiada podstawową wiedzę z zakresu wiedzy religijnej i piśmiennictwa.

[Umiejętności]

– potrafi interpretować zjawiska kulturowe w perspektywie interdyscyplinarnej

– posiada zdolność krytycznej analizy i interpretacji kodu w ramach określonej kultury

– potrafi określić znaczenie tekstów w kulturze i ich wpływ na obraz systemów społecznych

[Kompetencje]

– ma świadomość roli dziedzictwa w ramach wybranych tradycji kulturowych

– ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec określonych tradycji religijnych

– potrafi samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności z uwzględnieniem perspektywy interdyscyplinarnej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w postaci pytań otwartych, obejmujących materiał z wykładów;

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w wykładzie (dopuszcza się maksymalnie 4 nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Mrozek
Prowadzący grup: Andrzej Mrozek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.