Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych dla III roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8557 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych dla III roku
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs metodologiczny służący prezentacji narzęzi i technik badawczych.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia koncentrować się będą na następujących treściach:

1. Naukowe i zdroworozsądkowe rozumienie zjawisk obserwowanych (definicja nauki, metody naukowej, metodologii nauk, przyczynowości).

2. Specyfika kulturoznawstwa i miejsce kulturoznawstwa w klasyfikacji nauk. Powiązania kulturoznawstwa z innymi dyscyplinami.

3. Najważniejsze metodologiczne dylematy nauk społecznych. Jak badać zjawiska społeczne?

4. Charakterystyka podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach społecznych. Porównanie obu podejść, wraz ze wskazaniem ich mocnych i słabych stron. Omówienie ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych.

5. Podstawowe etapy procesu badawczego. Problem badawczy. Dane empiryczne i ich rodzaje. Dobór właściwych metod i technik badawczych a odpowiednie postawienie problemu badawczego. Dobór hipotez, operacjonalizacja i wskaźnikowanie. Dobór próby do badań. Projekt badawczy.

6. Szczegółowa prezentacja wybranych technik badawczych: kwestionariusz ankiety, wywiad pogłębiony, wywiad grupowy, ilościowa i jakościowa analiza treści.

7. Etyczne dylematy w ramach nauk społecznych

8. Współczesne metody i techniki wykorzystujące nowe możliwości techniczne (CATI, CAPI, CAWI, FGI on-line, IDI on-line i inne).

9. Podstawowe wiadomości z zakresu analizy danych ilościowych i jakościowych. Raport z badań i sposoby prezentacji wyników.

Powyższe treści przedstawione zostaną w formie wykładu informacyjnego z elementami dyskusji dydaktycznej. Materiał ilustracyjny zostanie przedstawiony w postaci prezentacji multimedialnej oraz pokazu filmów. W trakcie zajęć przewidziane są również ćwiczenia praktyczne, skoncentrowane na doskonaleniu umiejętności badawczych oraz realizacji własnego projektu badawczego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.