Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Buddyzm japoński i koreański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8565 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Buddyzm japoński i koreański
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kursu:

a) przekazanie podstawowej wiedzy na temat: genezy, historii i współczesnej sytuacji buddyzmu w Japonii; pozycji i roli buddyzmu w kulturze japońskiej; specyfiki buddyzmu japońskiego na tle innych tradycji buddyjskich

b) przekazanie elementarnej wiedzy o stanie akademickich badań nad buddyzmem japońskim w Japonii i krajach Zachodu

c) przekazanie elementarnej wiedzy na temat historii i współczesnej sytuacji buddyzmu na Półwyspie Koreańskim

Pełny opis:

1. Buddyzm a kultura japońska – wprowadzenie

2. Przedbuddyjska Japonia i jej wierzenia

3. Początki buddyzmu w Japonii – rys historyczny

4. Japoński buddyzm ezoteryczny

5. „Synkretyzm” buddyzmu i wierzeń shintō. Shugendō – japońska droga ascezy.

6. Japoński buddyzm chan (zen)

7. Japoński buddyzm Czystej Krainy (jōdo)

8. Japoński kult bodhisattwów (Jizō, Kannon itd.)

9. Japońscy buddyści a państwo i naród – na przykładzie szkoły Nichirena

10. Buddyzm w sztuce i literaturze japońskiej

11. “Buddyzm pogrzebowy” (sōshiki bukkyō) i jego dziedzictwo

12. Buddyzm a modernizacja Japonii w XIX/XX w.

13. Buddyzm we współczesnej Japonii

14. Buddyzm w Korei – rys historyczny

15. Buddyzm we współczesnej Korei

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wybrane rozdziały następujących pozycji:

1. Kanert, Maciej Buddyzm japoński. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005

2. Krawczyk, Joanna Katarzyna Shugendō droga górskiej ascezy. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006

3. Ogarek-Czoj, Halina Religie Korei. Rys historyczny. Wydawnictwo Dialog, Warszawa 1994

4. Sadakata Akira Góra Sumeru i kraina Sukhawati. Zarys kosmologii buddyjskiej (przeł. M. Kanert). Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000

5. Varley, Paul Kultura japońska. (Przeł. M. Komorowska). Wydawnictwo UJ, Kraków 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Kozyra, Agnieszka „Jedność medytacji zazen i oświecenia (shushō-ittō) w myśli Dōgena”. Japonica nr 9 (1998), ss. 27-45

2. Kozyra, Agnieszka (przekł.) „Tannishō – czyli ubolewanie nad błędnymi przekonaniami. Nauki mistrza Shinrana spisane przez jego ucznia Yuiembō (ok. 1290 r.)” . Japonica nr 6 (1996), ss. 117-132

3. Szebla, Karolina (wprowadz. i przekł.) Nichiren „O kontemplacji prawdziwego obiektu czci” cz. 1. Japonica nr 16 (2003), ss. 111-134

4. Zalewska, Anna „Hannya-shingyō-jutsugi” – najstarszy japoński komentarz do „Sutry serca”. Japonica nr 10 (1999), ss. 163-178

5. Victoria, Brian Zen na wojnie (przeł. M. Kanert). Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

6. Materiały prowadzącego dostosowane do zainteresowań i potrzeb studentów

Efekty uczenia się:

Podstawowa, dobrze ugruntowana wiedza na temat kluczowych procesów, wydarzeń, postaci, terminów itd. związanych z historią i współczesnością buddyzmu w Japonii i Korei

Pogłębiona wiedza na temat kultury japońskiej i koreańskiej, świadomość ich historycznego rozwoju oraz wewnętrznego zróżnicowania

Umiejętność spojrzenia na buddyzm w Japonii i Korei z perspektywy badacza kultury azjatyckiej

Świadomość możliwości i perspektyw dalszego pogłębiania wiedzy na temat buddyzmu wschodnioazjatyckiego ( samodzielnie bądź na poziomie studiów II i III stopnia)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, sprawdzający wiedzę wyniesioną z wykładów oraz ćwiczeń. Egzamin będzie zawierał pytania testowe oraz pytania otwarte.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wykładach i ćwiczeniach (dokładne zasady zostaną ustalone na pierwszych zajęciach)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Zamorski
Prowadzący grup: Jakub Zamorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

Praca zaliczeniowa o długości 1200-1600 słów na temat związany z tematyką kursu


Obecność na zajęciach (dopuszczalne 4 nieobecności)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.