Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gleboznawstwo i geografia gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0109-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo i geografia gleb
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Drewnik
Prowadzący grup: Marek Drewnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy na temat genezy i właściwości gleb, pokrywy glebowej świata i czynników kształtujących jej zróżnicowanie oraz zasad gospodarowania zasobami glebowymi.(KW_05, KW_07, KW_08)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym –30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Kurs podstawowy. Definicja gleby. Funkcje gleby w środowisku, czynniki glebotwórcze i ich wpływ na funkcjonowanie gleby. Historia poznawania gleb. Ogólny skład gleby - gleba jako utwór 3-fazowy, skład mineralny, skład chemiczny, minerały ilaste - geneza, budowa, znaczenie; martwa materia organiczna - próchnica, jej geneza i właściwości, roztwór glebowy, powietrze glebowe. Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Morfologia gleby, profil glebowy, poziomy genetyczne gleby, poziomy diagnostyczne, procesy glebotwórcze i inne kształtujące glebę. Klasyfikowanie gleb: Systematyki gleb Polski, World Reference Base for Soil Resources, USDA Soil Taxonomy. Gleby na Ziemi. Charakterystyka i rozmieszczenie ważniejszych gleb Polski. Podstawy bonitacji i kartografii gleb. Źródła informacji o glebach. Wybrane zagrożenia i ochrona gleb.

Literatura:

A. Mocek (red.) Gleboznawstwo. PWN, 2015.

R. Bednarek, Z. Prusinkiewicz Geografia gle

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla studentów studiów licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.