Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe regionalne - Okolice Krakowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0112-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe regionalne - Okolice Krakowa
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Anita Bokwa, Joanna Hibner, Arkadiusz Kocaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student zna główne cechy charakterystyczne środowiska geograficznego obszaru Krakowa i okolic (patrz: Treści modułu kształcenia), student zna metodykę ćwiczeń terenowych regionalnych (Geogr_I: K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10; BG_I: K_W05, K_W08, K_W13, K_W18, BG_II: K_W05, K_W06, K_W07)


2. Umiejętności: student potrafi prowadzić geograficzne obserwacje terenowe i objaśniać podstawowe zależności między komponentami środowiska przyrodniczego; student potrafi odpowiednio się przygotować logistycznie do uczestnictwa w zajęciach terenowych

(Geogr_I: K_U04, K_U10; BG_I: K_U08, BG_II: brak)


3. Kompetencje personalne i społeczne: student ma świadomość konieczności czasowej rezygnacji z realizacji osobistych preferencji na rzecz realizacji wspólnego zadania i dobra całej grupy, student doskonali i/lub rozwija poczucie współodpowiedzialności za wynik działań całej grupy

(Geogr_I: K06; BG_I: K_K08, BG_II: K_K01)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na ćwiczeniach. Egzamin pisemny. Test pisemny, 60 min., w terminie przed sesją

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Obserwacja terenowa


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 14 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 15 godz.

Razem 29 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Treści: Kraków na styku wielkich regionów fizyczno-geograficznych. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju miasta. Przesłanki lokalizacji i rozwoju przemysłu. Współczesne problemy aglomeracji: degradacja środowiska, zagadnienia komunikacyjne, układ urbanistyczny, restrukturyzacja przemysłu. Przemiany społeczno-ekonomiczne strefy podmiejskiej Krakowa.

Sposób realizacji: ćwiczenia terenowe, podczas których wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne: wykład, analiza materiałów kartograficznych i statystycznych, obserwacja terenowa

Literatura:

brak

Uwagi:

1-dniowe ćwiczenia terenowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Arkadiusz Kocaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student zna główne cechy charakterystyczne środowiska geograficznego obszaru Krakowa i okolic (patrz: Treści modułu kształcenia), student zna metodykę ćwiczeń terenowych regionalnych (Geogr_I: K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10; BG_I: K_W05, K_W08, K_W13, K_W18, BG_II: K_W05, K_W06, K_W07)


2. Umiejętności: student potrafi prowadzić geograficzne obserwacje terenowe i objaśniać podstawowe zależności między komponentami środowiska przyrodniczego; student potrafi odpowiednio się przygotować logistycznie do uczestnictwa w zajęciach terenowych

(Geogr_I: K_U04, K_U10; BG_I: K_U08, BG_II: brak)


3. Kompetencje personalne i społeczne: student ma świadomość konieczności czasowej rezygnacji z realizacji osobistych preferencji na rzecz realizacji wspólnego zadania i dobra całej grupy, student doskonali i/lub rozwija poczucie współodpowiedzialności za wynik działań całej grupy

(Geogr_I: K06; BG_I: K_K08, BG_II: K_K01)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na ćwiczeniach. Egzamin pisemny. Test pisemny, 60 min., w terminie przed sesją

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Obserwacja terenowa


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 14 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 15 godz.

Razem 29 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Treści: Kraków na styku wielkich regionów fizyczno-geograficznych. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju miasta. Przesłanki lokalizacji i rozwoju przemysłu. Współczesne problemy aglomeracji: degradacja środowiska, zagadnienia komunikacyjne, układ urbanistyczny, restrukturyzacja przemysłu. Przemiany społeczno-ekonomiczne strefy podmiejskiej Krakowa.

Sposób realizacji: ćwiczenia terenowe, podczas których wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne: wykład, analiza materiałów kartograficznych i statystycznych, obserwacja terenowa

Literatura:

brak

Uwagi:

1-dniowe ćwiczenia terenowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.