Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0114-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Micek
Prowadzący grup: Karolina Anielska, Marek Grochowicz, Joanna Hibner, Aleksandra Krawczyk, Magdalena Kubal-Czerwińska, Justyna Liro, Grzegorz Micek, Robert Pawlusiński, Grzegorz Smułek, Agnieszka Świgost-Kapocsi, Michał Wolszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia

1. Wiedza: student zna i rozumie metody pozyskiwania informacji przestrzennej

2. Umiejętności: student potrafi ocenić wiarygodność źródeł informacji ekonomiczno-przestrzennej

3. Kompetencje personalne i społeczne: student umie nawiązywać kontakty i prowadzic konwersacje z innymi osobami (np w trakcie ankiety terenowej)

(KW_03, KW_04, KU_03, KU_04, KKS_03, KKs_04)


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych - kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów 1 roku geografii

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych zadań (eseje, krótkie analizy, prezentacja wyników badań) w toku 6-dniowych zajęć w Krakowie, oceniane ciągłe aktywności studentów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena raportów oraz prezentacji przedstawionych przez studentów pozwalająca sprawdzić osiągnięcia w zakresie nabytych umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 90% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 50 godz.

Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji itp.) w terenie – 30 godz.

Napisanie i przygotowanie raportów – 10 godz.

Razem 90 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Podstawowe metody prowadzenia badań i zbierania informacji terenie: obserwacja terenowa, kartowanie terenowe, wywiad w oparciu o kwestionariusz, pomiar zjawisk dynamicznych. Wykonanie badań, wstępne opracowanie i dyskusja wyników. Badania dotyczą przemian zjawisk społeczno-gospodarczych w regionie miejskim Krakowa

Literatura:

n.d.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.