Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia i oceanografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0210-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrologia i oceanografia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pociask-Karteczka
Prowadzący grup: Joanna Pociask-Karteczka, Janusz Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Kurs umożliwia zrozumienie podstawowych procesów zachodzących w hydrosferze, pomaga zidentyfikować czynniki wpływające na stan lokalnej i globalnej gospodarki wodnej, przygotowuje do umiejętnego i racjonalnego korzystania z zasobów wodnych w poszanowaniu środowiska przyrodniczego.

Student potrafi rozpoznawać, prognozować i wyjaśniać zjawiska związane z krążeniem i retencją wód oraz oceniać skutki hydrologicznych zjawisk ekstremalnych, a także rozumie procesy zachodzące w środowisku wód morskich i oceanicznych.

(KW_056, KW_07, KKS_02, KKS_06)


Wymagania wstępne:

Bez warunków wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godz.

Udział w egzaminie: 1 godz.

Czytanie literatury obowiązkowej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 40 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 91 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Obieg wody w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

Pełny opis:

Poglądy na obieg wody w przyrodzie. Krążenie wody. Zlewnia i jej parametry. Opad: sposoby ustalania w obrębie zlewni. Odpływ: rodzaje zasilania rzek w wodę, wielkość i zmienność odpływu. Typologia reżimów rzecznych. Transport rumowiska. Retencja podziemna: pochodzenie i ruch wód podziemnych, źródła. Retencja powierzchniowa: genetyczne i biologiczne typy jezior, ruch wód jeziornych, znaczenie jezior i mokradeł. Parowanie. Bilans wodny. Zasoby wodne mórz i oceanów. Cechy wody morskiej: zasolenie i termika. Dynamika wód oceanicznych. Elementy glacjologii: lodowce i lądolody i ich znaczenie hydrologiczne.

Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2006, Hydrologia ogólna, Wyd.Nauk. PWN, Warszawa

2. Dynowska I., Tlałka A., 1981, Hydrografia, PWN, Poznań.

3. Pociask-Karteczka J. (red.), 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Siwek
Prowadzący grup: Joanna Pociask-Karteczka, Janusz Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Kurs umożliwia zrozumienie podstawowych procesów zachodzących w hydrosferze, pomaga zidentyfikować czynniki wpływające na stan lokalnej i globalnej gospodarki wodnej, przygotowuje do umiejętnego i racjonalnego korzystania z zasobów wodnych w poszanowaniu środowiska przyrodniczego.

Student potrafi rozpoznawać, prognozować i wyjaśniać zjawiska związane z krążeniem i retencją wód oraz oceniać skutki hydrologicznych zjawisk ekstremalnych, a także rozumie procesy zachodzące w środowisku wód morskich i oceanicznych.

(KW_056, KW_07, KKS_02, KKS_06)


Wymagania wstępne:

Bez warunków wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godz.

Udział w egzaminie: 1 godz.

Czytanie literatury obowiązkowej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 40 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 91 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Obieg wody w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

Pełny opis:

Poglądy na obieg wody w przyrodzie. Krążenie wody. Zlewnia i jej parametry. Opad: sposoby ustalania w obrębie zlewni. Odpływ: rodzaje zasilania rzek w wodę, wielkość i zmienność odpływu. Typologia reżimów rzecznych. Transport rumowiska. Retencja podziemna: pochodzenie i ruch wód podziemnych, źródła. Retencja powierzchniowa: genetyczne i biologiczne typy jezior, ruch wód jeziornych, znaczenie jezior i mokradeł. Parowanie. Bilans wodny. Zasoby wodne mórz i oceanów. Cechy wody morskiej: zasolenie i termika. Dynamika wód oceanicznych. Elementy glacjologii: lodowce i lądolody i ich znaczenie hydrologiczne.

Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2006, Hydrologia ogólna, Wyd.Nauk. PWN, Warszawa

2. Dynowska I., Tlałka A., 1981, Hydrografia, PWN, Poznań.

3. Pociask-Karteczka J. (red.), 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.