Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska I rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1111-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska I rok
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Elżbieta Bilska-Wodecka, Anita Bokwa, Bolesław Domański, Marek Drewnik, Elżbieta Gorczyca, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Jacek Kozak, Kazimierz Krzemień, Małgorzata Luc, Dorota Matuszko, Grzegorz Micek, Anna Michno, Mirosław Mika, Monika Murzyn-Kupisz, Robert Pawlusiński, Katarzyna Piotrowicz, Joanna Pociask-Karteczka, Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek, Izabela Sołjan, Wojciech Szymański, Jolanta Święchowicz, Józef Robert Twardosz, Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych, Andrzej Zborowski, Wiesław Ziaja, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna metody pozyskiwania informacji w drodze samodzielnych adań w zakresie studiowanej specjalności i specjalizacji (KW_05)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie prawidłowo korzystać z literatury naukowej (KU_02)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (KKS_01)

- rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie oraz konieczność zachowania zasad etycznych w pracy naukowej i zawodowej (KKS_02)


Wymagania wstępne:

kurs dla studentów studiów II stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie zadań określonych w toku zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena na bieżąco, czy poziom i terminowość wykonania zadań są odpowiednie

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące – dyskusja

Metody problemowe – analiza przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Samodzielne pozyskiwanie danych – 60 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Razem 110 godz. pracy studenta

Łącznie 4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia służą realizacji I etapu wykonywania pracy dyplomowej (magisterskiej)

Pełny opis:

Realizacja pierwszej części pracy dyplomowej pod bezpośrednim i pośrednim nadzorem opiekuna tej pracy: wybór tematu pracy, kwerenda biblioteczna i ocena pomysłu na pracę, wybór zakresu i metodyki pracy, sprecyzowanie celu pracy, pozyskanie wstępnych danych i ostateczne określenie układu pracy dyplomowej.

Literatura:

Zależnie od specjalności, specjalizacji i realizowanego tematu pracy

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Elżbieta Bilska-Wodecka, Anita Bokwa, Bolesław Domański, Marek Drewnik, Elżbieta Gorczyca, Krzysztof Gwosdz, Jacek Kozak, Kazimierz Krzemień, Małgorzata Luc, Dorota Matuszko, Anna Michno, Mirosław Mika, Monika Murzyn-Kupisz, Robert Pawlusiński, Katarzyna Piotrowicz, Joanna Pociask-Karteczka, Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek, Izabela Sołjan, Wojciech Szymański, Jolanta Święchowicz, Józef Robert Twardosz, Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych, Andrzej Zborowski, Wiesław Ziaja, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna metody pozyskiwania informacji w drodze samodzielnych adań w zakresie studiowanej specjalności i specjalizacji (KW_05)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie prawidłowo korzystać z literatury naukowej (KU_02)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (KKS_01)

- rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie oraz konieczność zachowania zasad etycznych w pracy naukowej i zawodowej (KKS_02)


Wymagania wstępne:

kurs dla studentów studiów II stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie zadań określonych w toku zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena na bieżąco, czy poziom i terminowość wykonania zadań są odpowiednie

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące – dyskusja

Metody problemowe – analiza przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Samodzielne pozyskiwanie danych – 60 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Razem 110 godz. pracy studenta

Łącznie 4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia służą realizacji I etapu wykonywania pracy dyplomowej (magisterskiej)

Pełny opis:

Realizacja pierwszej części pracy dyplomowej pod bezpośrednim i pośrednim nadzorem opiekuna tej pracy: wybór tematu pracy, kwerenda biblioteczna i ocena pomysłu na pracę, wybór zakresu i metodyki pracy, sprecyzowanie celu pracy, pozyskanie wstępnych danych i ostateczne określenie układu pracy dyplomowej.

Literatura:

Zależnie od specjalności, specjalizacji i realizowanego tematu pracy

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.