Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1251-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Balon
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Robert Pawlusiński, Maciej Siwka, Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe cechy środowiska przyrodniczego Karpat Zachodnich (polskich, słowackich i węgierskich) oraz zachodniej części Karpat Wschodnich; opanował podział regionalny tych części Karpat i potrafi opisać poszczególne regiony; orientuje się w zagadnieniach budowy geologicznej, cech rzeźby, piętrowości klimatyczno-roślinnej i stosunków wodnych Karpat; zna szczegółowo wybrane regiony, szczególnie objęte obszarami parków narodowych; rozumie uwarunkowania życia i gospodarki człowieka w Karpatach; zna główne tendencje zmian użytkowania ziemi, potrafi scharakteryzować problemy narodowościowe i osadnicze w kontekście historycznym i współczesnym; zna wybrane miasta oraz obiekty turystyczne i balneologiczne; rozumie współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze Karpat (KW_05, KW_06, KKS_07, KKS_08)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium pisemne obejmujące odrębnie zagadnienia: fizycznogeograficzne, społeczno-gospodarcze, trasę.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne obejmujące odrębnie zagadnienia: fizycznogeograficzne, społeczno-gospodarcze, trasę.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 4 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 6 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 24 godz.

Razem 84 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Środowisko geograficzne młodych gór fałdowych. Wpływ budowy geologicznej na wykształcenie rzeźby. Regionalne zróżnicowanie elementów środowiska geograficznego - poziome i pionowe. Antropopresja. Zmiany użytkowania ziemi w górach. Parki narodowe. Etapy zasiedlania Karpat. Geneza i ewolucja osadnictwa. Przemysł: struktura i lokalizacja. Turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe. Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze. Trasa Pogórze Karpackie - Beskidy Zachodnie - Podhale - Tatry Polskie i Słowackie - Podtatrze Słowackie - Zachodnie Karpaty Centralne i Wewnętrzne - Karpaty Wschodnie

Literatura:

Podstawowa:

Kondracki J., 1978, Karpaty, WSiP Warszawa

Warszyńska J. (red.), 1995., Karpaty Polskie, wyd. UJ, Kraków

Uwagi:

Kurs wyjazdowy, 6 dni, częściowo płatny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.