Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2003-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Działek
Prowadzący grup: Jarosław Działek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia socjologii jako dyscypliny nauki, zapoznanie ich z występującymi orientacjami teoretycznymi oraz zaznajomienie z podstawowymi pojęciami ułatwiającymi opis, wyjaśnienie i zrozumienie różnych sfer rzeczywistości społecznej.Efekty kształcenia : umiejętności i kompetencje w zakresie rozumienia podstawowych kategorii analitycznych socjologi na poziomie ułatwiającym poznanie,opis i zrozumienie zjawisk społeczno-kulturowych i ekonomicznych współczesnych społeczeństw.


Student powinien osiągnąć wiedzę ogólną przyczyniającą się do kształtowania wyobraźni nowoczesnego człowieka.


(KW_02).Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 60 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

egzamin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu podstawowych pojęć i koncepcji teoretycznych ułatwiających opis i wyjaśnienie właściwości i osobliwości systemu życia społecznego i jego społecznej organizacji. Treści wykładu koncentrują się na podstawowych kontekstach, takich jak:wymiar mikrostrukturalnych i makrostukturalnych uwarunkowań oraz kulturowych determinant życia społecznego.

Pełny opis:

1. Socjologia – początki i rozwój dyscypliny, głównie orientacje teoretyczne. Społeczeństwo jako przedmiot badań socjologii.

2. Zachowania, działania i interakcje społeczne. Stosunki społeczne, pozycje i role społeczne

3. Struktury społeczne: mikro- i makrostruktury

4. Grupy społeczne: cechy i typy grup społecznych

5. Kultura w ujęciu socjologicznym: normy i wartości, konformizm i dewiacja

6. Nierówności społeczne: podstawy podziałów społecznych: własność, władza i prestiż, warstwy i klasy społeczne, ruchliwość społeczna, teorie nierówności społecznych

7. Socjalizacja i kontrola społeczna

8. Przemiany społeczeństwa współczesnego: nowoczesność i ponowczesność, globalizacja i lokalność

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sztompka P. 2002 (lub kolejne wydania), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Literatura uzupełniająca:

Giddens A., Sutton P.W., 2012, Socjologia. Warszawa: PWN.

Giddens A., Sutton P.W., 2014, Socjologia. Kluczowe pojęcia, Warszawa: PWN.

Sztompka P., Kucia M. (red.), 2005, Socjologia. Lektury, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Działek
Prowadzący grup: Jarosław Działek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia socjologii jako dyscypliny nauki, zapoznanie ich z występującymi orientacjami teoretycznymi oraz zaznajomienie z podstawowymi pojęciami ułatwiającymi opis, wyjaśnienie i zrozumienie różnych sfer rzeczywistości społecznej.Efekty kształcenia : umiejętności i kompetencje w zakresie rozumienia podstawowych kategorii analitycznych socjologi na poziomie ułatwiającym poznanie,opis i zrozumienie zjawisk społeczno-kulturowych i ekonomicznych współczesnych społeczeństw.


Student powinien osiągnąć wiedzę ogólną przyczyniającą się do kształtowania wyobraźni nowoczesnego człowieka.


(KW_02).Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 60 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

egzamin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu podstawowych pojęć i koncepcji teoretycznych ułatwiających opis i wyjaśnienie właściwości i osobliwości systemu życia społecznego i jego społecznej organizacji. Treści wykładu koncentrują się na podstawowych kontekstach, takich jak:wymiar mikrostrukturalnych i makrostukturalnych uwarunkowań oraz kulturowych determinant życia społecznego.

Pełny opis:

1. Socjologia – początki i rozwój dyscypliny, głównie orientacje teoretyczne. Społeczeństwo jako przedmiot badań socjologii.

2. Zachowania, działania i interakcje społeczne. Stosunki społeczne, pozycje i role społeczne

3. Struktury społeczne: mikro- i makrostruktury

4. Grupy społeczne: cechy i typy grup społecznych

5. Kultura w ujęciu socjologicznym: normy i wartości, konformizm i dewiacja

6. Nierówności społeczne: podstawy podziałów społecznych: własność, władza i prestiż, warstwy i klasy społeczne, ruchliwość społeczna, teorie nierówności społecznych

7. Socjalizacja i kontrola społeczna

8. Przemiany społeczeństwa współczesnego: nowoczesność i ponowczesność, globalizacja i lokalność

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sztompka P. 2002 (lub kolejne wydania), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Literatura uzupełniająca:

Giddens A., Sutton P.W., 2012, Socjologia. Warszawa: PWN.

Giddens A., Sutton P.W., 2014, Socjologia. Kluczowe pojęcia, Warszawa: PWN.

Sztompka P., Kucia M. (red.), 2005, Socjologia. Lektury, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.