Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy geoinformatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2304-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy geoinformatyki
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kozak
Prowadzący grup: Jacek Kozak, Mahsa Shahbandeh Vayghan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

WIEDZA:

- student uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat wybranego przez siebie zagadnienia (Geogr_II: KW_08)

- student zapoznaje się z różnorodnymi problemami współczesnej geoinformatyki (Geogr_II: KW_05; Geogr_II: KW_08)


UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi wyszukiwać najnowszą literaturę naukową na wybrany temat, w tym także literaturę w języku angielskim (Geogr_II: KU_01; Geogr_II: KU_02;

- student potrafi przygotować abstrakt prezentacji w języku polskim i angielskim (Geogr_II: KU_08)

- student potrafi przygotować i przedstawić wykład z zakresu geoinformatyki (Geogr_II: KU_08)

- student potrafi krytycznie oceniać wyrażane poglądy i zabierać głos w dyskusji (Geogr_II: KU_07)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- student ma świadomość konieczności poszerzania własnej wiedzy o najnowszych osiągnięciach nauki (Geogr_II: KKS_01)


Wymagania wstępne:

kurs wyłącznie dla studentów II roku SUM specjalności Systemy Informacji Geograficznej

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie wymaganych elementów (prezentacja i abstrakt), wygłoszenie wykładu, udział w dyskusji, obecność na zajęciach przygotowujących

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena prezentacji, wygłoszenia wykładu, prowadzenia oraz udziału w dyskusji, ocena abstraktu sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności; wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne – seminarium

Metody problemowe – metody aktywizujące – seminarium

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 24 godz.

Wyszukiwanie i czytanie literatury na wybrany temat – 40 godz.

Opracowanie prezentacji oraz abstraktów – 20 godz.

Przygotowanie do dyskusji w ramach konwersatorium (czytanie wskazanej literatury) – 16 godz.


Razem 100 godz. pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci przygotowują krótki wykład dotyczący wybranego problemu z zakresu geoinformatyki. Wybór tematu wynika z analizy najnowszej literatury światowej i dyskusji z prowadzącym zajęcia. Przygotowanie wykładu (w postaci prezentacji) oraz abstraktu) jest konsultowane z prowadzącym.

Wykład prezentowany jest na zajęciach o otwartym charakterze, w ramach którego prowadzona jest dyskusja przedstawionego zagadnienia.

Pełny opis:

W ramach kursu studenci przygotowują krótki wykład dotyczący wybranego problemu z zakresu geoinformatyki. Wybór tematu wynika z analizy najnowszej literatury światowej i dyskusji z prowadzącym zajęcia. Przygotowanie wykładu (w postaci prezentacji) oraz abstraktu) jest konsultowane z prowadzącym.

Wykład prezentowany jest na zajęciach o otwartym charakterze, w ramach którego prowadzona jest dyskusja przedstawionego zagadnienia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Artykuły naukowe dotyczące problematyki wybranej przez studenta do przygotowania wykładu

Uwagi:

Kurs wyłącznie dla studentów II roku SUM specjalności Systemy Informacji Geograficznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kozak
Prowadzący grup: Jacek Kozak, Małgorzata Luc, Mahsa Shahbandeh Vayghan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

WIEDZA:

- student uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat wybranego przez siebie zagadnienia (Geogr_II: KW_08)

- student zapoznaje się z różnorodnymi problemami współczesnej geoinformatyki (Geogr_II: KW_05; Geogr_II: KW_08)


UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi wyszukiwać najnowszą literaturę naukową na wybrany temat, w tym także literaturę w języku angielskim (Geogr_II: KU_01; Geogr_II: KU_02;

- student potrafi przygotować abstrakt prezentacji w języku polskim i angielskim (Geogr_II: KU_08)

- student potrafi przygotować i przedstawić wykład z zakresu geoinformatyki (Geogr_II: KU_08)

- student potrafi krytycznie oceniać wyrażane poglądy i zabierać głos w dyskusji (Geogr_II: KU_07)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- student ma świadomość konieczności poszerzania własnej wiedzy o najnowszych osiągnięciach nauki (Geogr_II: KKS_01)


Wymagania wstępne:

kurs wyłącznie dla studentów II roku SUM specjalności Systemy Informacji Geograficznej

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie wymaganych elementów (prezentacja i abstrakt), wygłoszenie wykładu, udział w dyskusji, obecność na zajęciach przygotowujących

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena prezentacji, wygłoszenia wykładu, prowadzenia oraz udziału w dyskusji, ocena abstraktu sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności; wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne – seminarium

Metody problemowe – metody aktywizujące – seminarium

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 24 godz.

Wyszukiwanie i czytanie literatury na wybrany temat – 40 godz.

Opracowanie prezentacji oraz abstraktów – 20 godz.

Przygotowanie do dyskusji w ramach konwersatorium (czytanie wskazanej literatury) – 16 godz.


Razem 100 godz. pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci przygotowują krótki wykład dotyczący wybranego problemu z zakresu geoinformatyki. Wybór tematu wynika z analizy najnowszej literatury światowej i dyskusji z prowadzącym zajęcia. Przygotowanie wykładu (w postaci prezentacji) oraz abstraktu) jest konsultowane z prowadzącym.

Wykład prezentowany jest na zajęciach o otwartym charakterze, w ramach którego prowadzona jest dyskusja przedstawionego zagadnienia.

Pełny opis:

W ramach kursu studenci przygotowują krótki wykład dotyczący wybranego problemu z zakresu geoinformatyki. Wybór tematu wynika z analizy najnowszej literatury światowej i dyskusji z prowadzącym zajęcia. Przygotowanie wykładu (w postaci prezentacji) oraz abstraktu) jest konsultowane z prowadzącym.

Wykład prezentowany jest na zajęciach o otwartym charakterze, w ramach którego prowadzona jest dyskusja przedstawionego zagadnienia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Artykuły naukowe dotyczące problematyki wybranej przez studenta do przygotowania wykładu

Uwagi:

Kurs wyłącznie dla studentów II roku SUM specjalności Systemy Informacji Geograficznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.