Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody opracowań hydrologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3121-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody opracowań hydrologicznych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Rzonca
Prowadzący grup: Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student nabywa wiedzę dotyczącą wyznaczania parametrów zlewni, metod wyznaczania opadu w zlewni, obliczania miar odpływu, przepływów charakterystycznych, miar odpływu podziemnego, wyznaczania hydroizohips i hydroizobat, parowania.


2. Umiejętności

Student umie samodzielnie wykreślić dział wodny, obliczyć wielkość opadu w zlewni, przepływy charakterystyczne, miary odpływu podziemnego. Potrafi wykreślić hydroizohipsy i hydroizobaty, obliczyć wielkość parowania.


3. Kompetencje personalne i społeczne


(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02)

-

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych zadań (ćwiczeń) oraz zaliczenie testu końcowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemny po zaliczeniu wszystkich zadanych ćwiczeń.

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach oraz realizacji zadań. Kryteriami oceny są: terminowość wykonania ćwiczenia oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania,

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji ćwiczeń,

- bieżąca ocena udziału w dyskusji,

Metody podsumowujące:

- końcowe oceny wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami

- ocena z zaliczenia.

Ocenie podlega:

-znajomość problematyki ćwiczeń i zadanych lektur: 0-66 pkt.

ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in.) uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie materiałów, indywidualna praca, ćwiczenia praktyczne: 0-34 pkt.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godzin

Udział w zaliczeniu pisemnym wraz z konsultacjami po zaliczeniu: 2 godziny

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 10 godzin, przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie zadań: 30 godzin, przygotowanie się do zaliczenia: 15 godzin, udział w konsultacjach dotyczących zadań: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 102 godziny.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

ćwiczenia dotyczące praktycznego zastosowania podstawowych metod stosowanych przy opracowywaniu danych hydrologicznych.

Pełny opis:

Wyznaczanie działu wodnego i parametrów zlewni. Średni opad w zlewni. Wykreślanie krzywej konsumcyjnej i obliczanie odpływu na jej podstawie. Miary odpływu i zmienności przepływów. Hydrogram. Obliczanie odpływu powierzchniowego i podziemnego. Jednorodność ciągów pomiarowych. Związek wodowskazów. Uzupełnianie ciągów pomiarowych. Przepływy charakterystyczne. Wezbrania i niżówki. Wykreślanie hydroizohips i hydroizobat. Spadek hydrauliczny i kierunek spływu wód podziemnych. Wydajność studni. Określanie wielkości parowania.

Literatura:

Dynowska I., Dynowski J., 1980, Ćwiczenia z hydrografii dla geografów, UJ, Kraków.

Pociask-Karteczka J. (red.), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, IGiGPUJ, Kraków.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Rzonca
Prowadzący grup: Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student nabywa wiedzę dotyczącą wyznaczania parametrów zlewni, metod wyznaczania opadu w zlewni, obliczania miar odpływu, przepływów charakterystycznych, miar odpływu podziemnego, wyznaczania hydroizohips i hydroizobat, parowania.


2. Umiejętności

Student umie samodzielnie wykreślić dział wodny, obliczyć wielkość opadu w zlewni, przepływy charakterystyczne, miary odpływu podziemnego. Potrafi wykreślić hydroizohipsy i hydroizobaty, obliczyć wielkość parowania.


3. Kompetencje personalne i społeczne


(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02)

-

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych zadań (ćwiczeń) oraz zaliczenie testu końcowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemny po zaliczeniu wszystkich zadanych ćwiczeń.

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach oraz realizacji zadań. Kryteriami oceny są: terminowość wykonania ćwiczenia oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania,

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji ćwiczeń,

- bieżąca ocena udziału w dyskusji,

Metody podsumowujące:

- końcowe oceny wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami

- ocena z zaliczenia.

Ocenie podlega:

-znajomość problematyki ćwiczeń i zadanych lektur: 0-66 pkt.

ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in.) uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie materiałów, indywidualna praca, ćwiczenia praktyczne: 0-34 pkt.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godzin

Udział w zaliczeniu pisemnym wraz z konsultacjami po zaliczeniu: 2 godziny

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 10 godzin, przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie zadań: 30 godzin, przygotowanie się do zaliczenia: 15 godzin, udział w konsultacjach dotyczących zadań: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 102 godziny.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

ćwiczenia dotyczące praktycznego zastosowania podstawowych metod stosowanych przy opracowywaniu danych hydrologicznych.

Pełny opis:

Wyznaczanie działu wodnego i parametrów zlewni. Średni opad w zlewni. Wykreślanie krzywej konsumcyjnej i obliczanie odpływu na jej podstawie. Miary odpływu i zmienności przepływów. Hydrogram. Obliczanie odpływu powierzchniowego i podziemnego. Jednorodność ciągów pomiarowych. Związek wodowskazów. Uzupełnianie ciągów pomiarowych. Przepływy charakterystyczne. Wezbrania i niżówki. Wykreślanie hydroizohips i hydroizobat. Spadek hydrauliczny i kierunek spływu wód podziemnych. Wydajność studni. Określanie wielkości parowania.

Literatura:

Dynowska I., Dynowski J., 1980, Ćwiczenia z hydrografii dla geografów, UJ, Kraków.

Pociask-Karteczka J. (red.), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, IGiGPUJ, Kraków.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.