Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pomiarów i opracowań w meteorologii i klimatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3223-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody pomiarów i opracowań w meteorologii i klimatologii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piotrowicz
Prowadzący grup: Żaneta Nguyen Huu, Katarzyna Piotrowicz, Agnieszka Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- student zna podstawy teoretyczne i metody pozyskiwania danych meteorologicznych i klimatologicznych (Geogr_I: KW_03; Geogr_II: KW_05),

- ma podstawową wiedzę o analizie i wizualizacji wybranych elementów meteorologicznych (Geogr_I: KW_04, Geogr_II: KW_05; BG_I: K_W03, KW_14, KW_16),

- zna budowę i zasady działania podstawowych przyrządów meteorologicznych (Geogr_I: KW_11; Geogr_II: KW_08),

2. UMIEJĘTNOŚCI

- student właściwie posługuje się terminologią z zakresu meteorologii i klimatologii (Geogr_I: KU_01, Geogr_II: KW_01, KU_04; BG_I: KU_11),

- prawidłowo wykorzystuje metody analizy danych meteorologicznych i klimatologicznych; posiada umiejętność opracowywania, graficznej prezentacji i analizy wybranych elementów meteorologicznych; umie sporządzić miesięczny wykaz spostrzeżeń meteorologicznych (Geogr_I: KU_03, KU_06, KU_13; Geogr_II: KU_03, KU_04; BG_I: KU_06, KU_07, KU_14),

- potrafi zapisać występowanie zjawisk atmosferycznych i zredukować ciśnienie do poziomu morza; prawidłowo dobiera metody wyznaczania wartości w granicach normy, anomalnych i ekstremalnych (Geogr_I: KU_13; Geogr_II: KU_03; BG_I: KU_06, KU_07, KU_14).

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji (Geogr_I: KKS_01, KKS_02; Geogr_II: KKS_01; BG_I: KK_01, KK_08).


Wymagania wstępne:

Ukończenie podstawowego kursu z zakresu meteorologii i klimatologii

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć oraz dwa kolokwia sprawdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna, wykład informacyjny, objaśnienie

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody programowane - z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń – 20 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 6 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 15

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 10 godz.

Razem 91 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Rodzaje pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Budowa i zasada działania przyrządów meteorologicznych. Termiczne pory roku. Obliczanie i redukcja ciśnienia atmosferycznego. Sposoby notowania obserwacji meteorologicznych (zachmurzenia, widzialności, stanu gruntu, zjawisk meteorologicznych). Sporządzanie miesięcznego wykazu spostrzeżeń meteorologicznych. Proste metody badania jednorodności i uzupełniania serii danych (metoda stałości różnic i ilorazów). Analiza statystyczna danych meteorologicznych z wykorzystaniem programów Excel i Statistica. Metody badania wieloletniej zmienności podstawowych elementów meteorologicznych oraz wpływu cyrkulacji atmosferycznej na warunki pogodowe i klimat.

Literatura:

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, PWN, Warszawa - Łódź.

Pruchnicki J., 1987, Metody opracowań klimatologicznych, PWN, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piotrowicz
Prowadzący grup: Żaneta Nguyen Huu, Katarzyna Piotrowicz, Agnieszka Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- student zna podstawy teoretyczne i metody pozyskiwania danych meteorologicznych i klimatologicznych (Geogr_I: KW_03; Geogr_II: KW_05),

- ma podstawową wiedzę o analizie i wizualizacji wybranych elementów meteorologicznych (Geogr_I: KW_04, Geogr_II: KW_05; BG_I: K_W03, KW_14, KW_16),

- zna budowę i zasady działania podstawowych przyrządów meteorologicznych (Geogr_I: KW_11; Geogr_II: KW_08),

2. UMIEJĘTNOŚCI

- student właściwie posługuje się terminologią z zakresu meteorologii i klimatologii (Geogr_I: KU_01, Geogr_II: KW_01, KU_04; BG_I: KU_11),

- prawidłowo wykorzystuje metody analizy danych meteorologicznych i klimatologicznych; posiada umiejętność opracowywania, graficznej prezentacji i analizy wybranych elementów meteorologicznych; umie sporządzić miesięczny wykaz spostrzeżeń meteorologicznych (Geogr_I: KU_03, KU_06, KU_13; Geogr_II: KU_03, KU_04; BG_I: KU_06, KU_07, KU_14),

- potrafi zapisać występowanie zjawisk atmosferycznych i zredukować ciśnienie do poziomu morza; prawidłowo dobiera metody wyznaczania wartości w granicach normy, anomalnych i ekstremalnych (Geogr_I: KU_13; Geogr_II: KU_03; BG_I: KU_06, KU_07, KU_14).

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji (Geogr_I: KKS_01, KKS_02; Geogr_II: KKS_01; BG_I: KK_01, KK_08).


Wymagania wstępne:

Ukończenie podstawowego kursu z zakresu meteorologii i klimatologii

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć oraz dwa kolokwia sprawdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna, wykład informacyjny, objaśnienie

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody programowane - z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń – 20 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 6 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 15

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 10 godz.

Razem 91 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Rodzaje pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Budowa i zasada działania przyrządów meteorologicznych. Termiczne pory roku. Obliczanie i redukcja ciśnienia atmosferycznego. Sposoby notowania obserwacji meteorologicznych (zachmurzenia, widzialności, stanu gruntu, zjawisk meteorologicznych). Sporządzanie miesięcznego wykazu spostrzeżeń meteorologicznych. Proste metody badania jednorodności i uzupełniania serii danych (metoda stałości różnic i ilorazów). Analiza statystyczna danych meteorologicznych z wykorzystaniem programów Excel i Statistica. Metody badania wieloletniej zmienności podstawowych elementów meteorologicznych oraz wpływu cyrkulacji atmosferycznej na warunki pogodowe i klimat.

Literatura:

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, PWN, Warszawa - Łódź.

Pruchnicki J., 1987, Metody opracowań klimatologicznych, PWN, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.