Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowiska polarne Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5605-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Środowiska polarne Ziemi
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Osyczka
Prowadzący grup: Marek Drewnik, Piotr Köhler, Piotr Osyczka, Wojciech Szymański, Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka, Wiesław Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę na temat elementów abiotycznych i biotycznych środowiska przyrodniczego rejonów polarnych (Arktyki i Antarktyki) oraz powiązań między nimi. Student zdobywa wiedzę ogólną z dziedzin geografii, geologii, klimatologii, biologii i ochrony środowiska tych obszarów Ziemi oraz historii odkryć i badań polarnych. Interdyscyplinarny charakter wykładów umożliwia poznanie złożoności funkcjonowania ekosystemów polarnych. (Geogr_I: KW_11)

Umiejętności

Student umie rozpoznać i opisać charakterystyczne elementy krajobrazu obszarów polarnych, rozpoznawać podstawowych przedstawicieli ogólnie rozumianej flory i fauny poszczególnych obszarów polarnych. (Geogr_I: KU_10)

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość: negatywnego wpływu antropopresji na funkcjonowanie wrażliwych ekosystemów polarnych, globalnych zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i związanych z tym procesów recesji lodowców. Student uwrażliwiany jest na konieczność ochrony unikalnych ekosystemów polarnych. Student poznaje relacje człowiek-przyroda w kontekście ekstremalnych warunków środowiska. Student może poznać biografie polarników, ludzi o niezłomnym harcie ducha, ogromnej woli poznania i przeżycia. (Geogr_I: KKS_01)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie pisemnej na ocenę, student otrzymuje do rozwiązania test wyboru obejmujący wszystkie działy tematyczne.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie - koniec semestru

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach (30 h) – 30 h

przygotowanie się do zaliczenia – 20 h


Suma: 50 h

(2 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n.d.

Skrócony opis:

Kurs poszerzający wiedzę studentów o strefach polarnych na Ziemi

Pełny opis:

Wykłady poruszające następujące zagadnienia związane z obszarami polarnymi Ziemi:

położenie i granice stref polarnych, budowa geologiczna,

rzeźba terenu, gleby, klimat, lodowce i proces recesji lodowców, tundra obszarów polarnych – typy fizjonomiczne, biota organizmów kryptogamicznych, flora i fauna, ochrona środowiska, człowiek w środowisku arktycznym, historia odkryć i badań polarnych.

Literatura:

Podstawą zaliczenia przedmiotu są treści realizowane na ćwiczeniach.

Literatura uzupełniająca, wybrane pozycje:

Pełna bibliografia polarna (Baza publikacji polarnych) znajduje się w katalogu on-line: http://expertus.ib.uj.edu.pl/expertus/

Bargagli R. 2005. Antarctic Ecosystems. Environmental contamination, climate change, and human impact. – Ecological Studies 175, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg.

Herzfeld U.C. 2004. Atlas of Antarctica – Topographic Maps from Geostatistical Analysis of Satellite Radar Altimeter Data. - Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg.

McGonigal D., Woodworth L. 2005. Antarktyda – biały kontynent. – Muza S.A., Warszawa.

Ochyra R., Lewis-Smith R.I., Bednarek-Ochyra H. 2008. The illustrated moss flora of Antarctica. – Cambridge University Press, Cambridge.

Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Głowacki P. (red.). 2007. Abiotyczne środowisko Spitsbergenu 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia. – Zakład Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu, Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Toruń.

Rakusa-Suszczewski S. 1999. Ekosystem morskiej Antarktyki. Zmiany i zmienność. – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rakusa-Suszczewski S. (red.). 2005. Contribution to the coastal and shelf ecosystem of maritime Antarctic, Admiralty Bay, King George Island. Collected Reprints. – Zakład Biologii Antarktyki PAN, Warszawa.

Sourd C. (red.). 1997. Tundra i morza polarne. – Wydawnictwo Delta, Świat Książki.

Ziaja W., Skiba S. 2002. Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard). – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K. 2007. Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard). – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.