Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cesarstwo rzymskie od Augusta do Anastazjusza. Wybrane problemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.DL.19.2.1c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Cesarstwo rzymskie od Augusta do Anastazjusza. Wybrane problemy
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Turlej
Prowadzący grup: Stanisław Turlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z wybranymi, najważniejszymi problemami z dziejów cesarstwa

rzymskiego w okresie od jego powstania do początku VI w.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

wybrane zagadnienia z dziejów cesarstwa rzymskiego

do początku VI w. z uwzględnieniem rezultatów badań

historycznych, archeologicznych i filologicznych.

różne metody stosowane w badaniach nad dziejami

cesarstwa rzymskiego, rolę badań

interdyscyplinarnych, stosowaną terminologię, oraz

rolę dyskusji naukowej

Student potrafi:

samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu historii

cesarstwa rzymskiego w oparciu o uczestnictwo

w wykładach i samodzielną lekturę literatury

przedmiotu w języku polskim i obcym, oraz tekstów

źródłowych z wykorzystaniem dostępnych technologii

informatycznych

przygotować i przedstawić ustnie swoje poglądy

w dyskusji naukowej wykorzystując swoją wiedzę,

znajomość terminologii i paradygmatów

wykorzystać swoją wiedzę do upowszechniania historii

w instytucjach oświaty i instytucjach zajmujących sią

popularyzacją

Student jest gotów do:

podejmowania prób popularyzacji wiedzy historycznej

(zarówno indywidualnie jak i w zespole) doceniając

europejskie dziedzictwo historyczne z poszanowaniem

norm etycznych obowiązujących w nauce

ciągłego poszerzania swojej wiedzy i kompetencji,

wykazania się samodzielnością myślenia przy

poszanowaniu odrębności zdań


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach, oraz

przygotowanie lektur: trzy monografie, zaakceptowane wcześniej przez

prowadzącego. Egzamin obejmuje materiał omówiony na wykładach i w

wybranych lekturach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Pełny opis:

Tematy:

Koniec wojen domowych i jedynowładztwo Augusta. Podstawy pryncypatu:

ideologia, stosunki polityczne, społeczne i ekonomiczne.

Cesarstwo w I i II w. Organizacja administracji centralnej i prowincjonalnej.

Najważniejsze wyzwania w polityce zagranicznej.

Panowanie dynastii Sewerów.

Kryzys III w.

Cesarz Dioklecjan i tetrarchia.

Rządy Konstantyn Wielkiego i jego reformy. Administracja, społeczeństwo i religia.

Goci, Hunowie i walka o utrzymanie granic cesarstwa (IV –V w.)

Podział cesarstwa i upadek cesarstwa zachodniego

Cesarstwo wschodnie i jego przetrwanie w V w.

Panowanie cesarza Anastazjusza I.

Armia rzymska i jej przemiany od I do V w.

Państwo, Kościół i społeczeństwo w późnym antyku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008, s. 154-420.

Literatura dodatkowa:

1. M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995

2. Ziółkowski, A., Historia Rzymu, Poznań 2004

3. P. Brown, Świat późnego antyku, Warszawa1991

4. G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1998

5. J. Vogt, Upadek Rzymu, Warszawa 1993

6. P. Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006

7. Świat Bizancjum, pod red. C. Morrisson, t. 1, Kraków 2007

8. T. Kotula, Septimiusz Sewer, Wrocław 1987

9. Filipczak P., Kosiński R. (red.), Świat rzymski w IV w., Kraków 2015

10. Kosiński R., Twardowska K. (red.), Świat rzymski w V w., Kraków 2010

11. Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.