Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.DL.19.8.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia myśli politycznej
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowak
Prowadzący grup: Andrzej Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) egzamin pisemny (test z elementami rozprawki)

na 2.0: student ma wyraźne problemy ze znajomością chronologii oraz związkami między elementarnymi pojęciami i dziełami z zakresu wykładu; nie opanował podstawowych treści wybranych lektur

na 3.0: student orientuje się w podstawowej chronologii najważniejszych kierunków, pojęć, tytułów i twórców myśli politycznej;

na 3.5: tak jak na 3.0 z dodaniem kryterium względnie sprawnego posługiwania się terminami wypracowanymi w głównych nurtach myśli politycznej i podstawowej umiejętności ich wzajemnego konfrontowania;

na 4.0: student bez błędów spełnia kryteria wymienione dla oceny 3,5 oraz potrafi w rozprawkach (w ramach egzaminu) wykazać podstawowe zdolności analizy porównawczej idei politycznych;

na 4,5: student spełnia powyżej wymienione kryteria, wykazując przy tym pogłębione zdolności analizy porównawczej idei politycznych;

na 5,0: student spełnia wszystkie wymienione wyżej (na 4,5) kryteria w stopniu wybitnym, wykazując pełną swobodę poruszania się w materii historii myśli politycznej


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

1. Idee polityczne w klasycznej myśli chińskiej;

2. Polis i Platon;

3. Obserwacje Arystotelesa;

4. Dziedzictwo idei politycznych Rzymu: republika (Cyceron), imperium i chrześcijańska inspiracja (św. Augustyn);

5. Synteza św. Tomasza z Akwinu i jej wrogowie (Ockham, Marsyliusz z Padwy);

6. Ferment Odrodzenia i Reformacji (Machiavelli, Luter, Kalwin, Grocjusz);

7. „Klasycy” nowożytności: Hobbes, Bodin, Kartezjusz;

8. Pierwsze syntezy liberalizmu: Monteskiusz, Hume, Locke, Smith;

9. Republikanizm i myśl polityczna Rzeczypospolitej (XV-XVIII w.);

10. Rewolucja i jej ideologie: Wolter, Rousseau, Kant i inni

11. Krytycy rewolucji – narodziny konserwatyzmu (Burke, de Maistre, Krasiński i inni);

12. Liberalni krytycy i kontynuatorzy rewolucji: Constant, Tocqueville, Bentham, Mill;

13. Intelektualne źródła lewicy (od Hegla, Marksa i Bakunina do Lenina);

14. Naród, nacjonalizm i patriotyzm jako problemy myśli politycznej; 15. Dziedzictwo myśli politycznej i współczesność

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Idee polityczne w klasycznej myśli chińskiej;

2. Polis i Platon;

3. Obserwacje Arystotelesa;

4. Dziedzictwo idei politycznych Rzymu: republika (Cyceron), imperium i chrześcijańska inspiracja (św. Augustyn);

5. Synteza św. Tomasza z Akwinu i jej wrogowie (Ockham, Marsyliusz z Padwy);

6. Ferment Odrodzenia i Reformacji (Machiavelli, Luter, Kalwin, Grocjusz);

7. „Klasycy” nowożytności: Hobbes, Bodin, Kartezjusz;

8. Pierwsze syntezy liberalizmu: Monteskiusz, Hume, Locke, Smith;

9. Republikanizm i myśl polityczna Rzeczypospolitej (XV-XVIII w.);

10. Rewolucja i jej ideologie: Wolter, Rousseau, Kant i inni

11. Krytycy rewolucji – narodziny konserwatyzmu (Burke, de Maistre, Krasiński i inni);

12. Liberalni krytycy i kontynuatorzy rewolucji: Constant, Tocqueville, Bentham, Mill;

13. Intelektualne źródła lewicy (od Hegla, Marksa i Bakunina do Lenina);

14. Naród, nacjonalizm i patriotyzm jako problemy myśli politycznej; 15. Dziedzictwo myśli politycznej i współczesność

Literatura: (tylko po angielsku)

Podręczniki podstawowe:

Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały)

David Boucher, Paul Kelly (red.), Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, Kraków 2008

Pozostałe podręczniki (do sprawdzania i uzupełniania faktografii), do wyboru:

Lech Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2005 // Andrzej Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd. 6, Warszawa 2006 // Grzegorz Leopold Seidler, Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1978 //

Jan Baszkiewicz, Franciszek Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1979 // Henryk Olszewski, Maria Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1993 // J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna, t. 1-2, Radom 2007, 2009; Rett Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, Warszawa 1982; Grzegorz Kucharczyk, Mała historia polskiej myśli politycznej, Klub Książki Katolickiej, Dębogóra 2007; Benjamin J. Schwartz, Starożytna myśl chińska, Kraków 2009

II. Literatura uzupełniająca:

Isaiah Berlin, Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991

Isaiah Berlin, Korzenie romantyzmu, Poznań 2004

Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 1-3, kilka wydań (ostatnie: 2009, PWN)

Ryszard Legutko, Sokrates, Poznań 2013

Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007

Pierre Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994

Ludwig von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, Kraków 2001

Zbigniew Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków-Warszawa 2006

Jacek Bartyzel, „Umierać, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w Europie romańskiej 1815-200, Kraków 2006

Roger Scruton (red.), Myśliciele konserwatywni, Komorów b.d

Leo Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, Warszawa 1969

Leo Strauss, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998

III. Teksty klasyczne (wybór – m.in.):

Historia myśli politycznej. Antologia tekstów, oprac. W. Bernacki, K. Chojnicka i in., Kraków 2000

Platon, Państwo, Kety 2003

Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5 (Etyka Nikomachejska, Etyka wielka), Warszawa 1996; t. 6 (Polityka), Warszawa 2001

Cyceron, O państwie, O prawach, Kęty 1998

Św. Tomasz z Akwinu, O królowaniu, Kraków 2006

Niccolo Machiavelli, Książę, Wrocław 1969

Monteskiusz, O duchu praw, Kraków 2003

Jean Jacques Rousseau, Umowa społeczna, Kęty 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowak
Prowadzący grup: Andrzej Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) egzamin pisemny (test z elementami rozprawki)

na 2.0: student ma wyraźne problemy ze znajomością chronologii oraz związkami między elementarnymi pojęciami i dziełami z zakresu wykładu; nie opanował podstawowych treści wybranych lektur

na 3.0: student orientuje się w podstawowej chronologii najważniejszych kierunków, pojęć, tytułów i twórców myśli politycznej;

na 3.5: tak jak na 3.0 z dodaniem kryterium względnie sprawnego posługiwania się terminami wypracowanymi w głównych nurtach myśli politycznej i podstawowej umiejętności ich wzajemnego konfrontowania;

na 4.0: student bez błędów spełnia kryteria wymienione dla oceny 3,5 oraz potrafi w rozprawkach (w ramach egzaminu) wykazać podstawowe zdolności analizy porównawczej idei politycznych;

na 4,5: student spełnia powyżej wymienione kryteria, wykazując przy tym pogłębione zdolności analizy porównawczej idei politycznych;

na 5,0: student spełnia wszystkie wymienione wyżej (na 4,5) kryteria w stopniu wybitnym, wykazując pełną swobodę poruszania się w materii historii myśli politycznej


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

1. Idee polityczne w klasycznej myśli chińskiej;

2. Polis i Platon;

3. Obserwacje Arystotelesa;

4. Dziedzictwo idei politycznych Rzymu: republika (Cyceron), imperium i chrześcijańska inspiracja (św. Augustyn);

5. Synteza św. Tomasza z Akwinu i jej wrogowie (Ockham, Marsyliusz z Padwy);

6. Ferment Odrodzenia i Reformacji (Machiavelli, Luter, Kalwin, Grocjusz);

7. „Klasycy” nowożytności: Hobbes, Bodin, Kartezjusz;

8. Pierwsze syntezy liberalizmu: Monteskiusz, Hume, Locke, Smith;

9. Republikanizm i myśl polityczna Rzeczypospolitej (XV-XVIII w.);

10. Rewolucja i jej ideologie: Wolter, Rousseau, Kant i inni

11. Krytycy rewolucji – narodziny konserwatyzmu (Burke, de Maistre, Krasiński i inni);

12. Liberalni krytycy i kontynuatorzy rewolucji: Constant, Tocqueville, Bentham, Mill;

13. Intelektualne źródła lewicy (od Hegla, Marksa i Bakunina do Lenina);

14. Naród, nacjonalizm i patriotyzm jako problemy myśli politycznej; 15. Dziedzictwo myśli politycznej i współczesność

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Idee polityczne w klasycznej myśli chińskiej;

2. Polis i Platon;

3. Obserwacje Arystotelesa;

4. Dziedzictwo idei politycznych Rzymu: republika (Cyceron), imperium i chrześcijańska inspiracja (św. Augustyn);

5. Synteza św. Tomasza z Akwinu i jej wrogowie (Ockham, Marsyliusz z Padwy);

6. Ferment Odrodzenia i Reformacji (Machiavelli, Luter, Kalwin, Grocjusz);

7. „Klasycy” nowożytności: Hobbes, Bodin, Kartezjusz;

8. Pierwsze syntezy liberalizmu: Monteskiusz, Hume, Locke, Smith;

9. Republikanizm i myśl polityczna Rzeczypospolitej (XV-XVIII w.);

10. Rewolucja i jej ideologie: Wolter, Rousseau, Kant i inni

11. Krytycy rewolucji – narodziny konserwatyzmu (Burke, de Maistre, Krasiński i inni);

12. Liberalni krytycy i kontynuatorzy rewolucji: Constant, Tocqueville, Bentham, Mill;

13. Intelektualne źródła lewicy (od Hegla, Marksa i Bakunina do Lenina);

14. Naród, nacjonalizm i patriotyzm jako problemy myśli politycznej; 15. Dziedzictwo myśli politycznej i współczesność

Literatura: (tylko po angielsku)

Podręczniki podstawowe:

Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały)

David Boucher, Paul Kelly (red.), Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, Kraków 2008

Pozostałe podręczniki (do sprawdzania i uzupełniania faktografii), do wyboru:

Lech Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2005 // Andrzej Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd. 6, Warszawa 2006 // Grzegorz Leopold Seidler, Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1978 //

Jan Baszkiewicz, Franciszek Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1979 // Henryk Olszewski, Maria Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1993 // J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna, t. 1-2, Radom 2007, 2009; Rett Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, Warszawa 1982; Grzegorz Kucharczyk, Mała historia polskiej myśli politycznej, Klub Książki Katolickiej, Dębogóra 2007; Benjamin J. Schwartz, Starożytna myśl chińska, Kraków 2009

II. Literatura uzupełniająca:

Isaiah Berlin, Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991

Isaiah Berlin, Korzenie romantyzmu, Poznań 2004

Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 1-3, kilka wydań (ostatnie: 2009, PWN)

Ryszard Legutko, Sokrates, Poznań 2013

Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007

Pierre Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994

Ludwig von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, Kraków 2001

Zbigniew Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków-Warszawa 2006

Jacek Bartyzel, „Umierać, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w Europie romańskiej 1815-200, Kraków 2006

Roger Scruton (red.), Myśliciele konserwatywni, Komorów b.d

Leo Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, Warszawa 1969

Leo Strauss, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998

III. Teksty klasyczne (wybór – m.in.):

Historia myśli politycznej. Antologia tekstów, oprac. W. Bernacki, K. Chojnicka i in., Kraków 2000

Platon, Państwo, Kety 2003

Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5 (Etyka Nikomachejska, Etyka wielka), Warszawa 1996; t. 6 (Polityka), Warszawa 2001

Cyceron, O państwie, O prawach, Kęty 1998

Św. Tomasz z Akwinu, O królowaniu, Kraków 2006

Niccolo Machiavelli, Książę, Wrocław 1969

Monteskiusz, O duchu praw, Kraków 2003

Jean Jacques Rousseau, Umowa społeczna, Kęty 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.