Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z historii Polski 1918-1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.H2.6.20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z historii Polski 1918-1989
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Zblewski
Prowadzący grup: Zdzisław Zblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Aby zaliczyć zajęcia, należy spełnić następujące kryteria:


1. Studenci I roku

a) kryterium obecności – według zasad ogólnie przyjętych w Instytucie Historii UJ

b) kryterium aktywności – w szczególności:

– w ciągu roku akademickiego należy przygotować:

• omówienie jednego z zaproponowanych przez prowadzącego podręczników do najnowszej historii Polski,

• omówienie literatury dotyczącej jednego z zaproponowanych przez prowadzącego okresów z najnowszej historii Polski,

• propozycję tematu pracy magisterskiej,

• propozycję konspektu pracy magisterskiej,

• charakterystykę bazy źródłowej oraz bibliografię do wybranego przez siebie tematu pracy magisterskiej,

– systematycznie realizować, ustalony wspólnie z prowadzącym, harmonogram prac, terminowo wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,

– uczestniczyć w dyskusjach, prowadzonych w trakcie seminarium,


2) Studenci II roku

a) kryterium obecności – według zasad ogólnie przyjętych w Instytucie Historii UJ

b) kryterium aktywności – w szczególności:

– w ciągu roku akademickiego systematycznie przygotowywać kolejne rozdziały pracy magisterskiej według konspektu zatwierdzonego w poprzednim roku akademickim,

– terminowo przekazać prowadzącemu tekst pracy magisterskiej, zgodnie z ogólnie przyjętymi wymogami formalnymi

– uczestniczyć w dyskusjach, prowadzonych w trakcie seminarium.


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

• wykład informacyjny,

• pogadanka,

• opis,

• prelekcja,

• objaśnienie lub wyjaśnienie.


Metody problemowe:

• klasyczna metoda problemowa,

• metody aktywizujące,

• seminarium,

• dyskusja dydaktyczna.


Metody programowane:

• z użyciem komputera.


Metody praktyczne:

• pokaz,

• seminarium.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Pełny opis:

Seminarium magisterskie przeznaczone dla studentów zainteresowanych najnowszymi dziejami Polski, począwszy od okresu odbudowy Niepodległej na upadku dyktatury komunistycznej skończywszy. Ze względu na zainteresowania naukowe prowadzącego seminarium szczególnie mile widziani są na nim studenci, podejmujący w swoich pracach magisterskich problematykę

• dziejów konspiracji niepodległościowej podczas i po II wojnie światowej,

• dziejów komunizmu w Polsce w latach 1981-1989,

• funkcjonowania komunistycznego aparatu represji,

• różnych aspektów szeroko rozumianego życia codziennego w PRL,

• dziejów opozycji demokratycznej w Polsce „ludowej”,

• życia politycznego w okresie II Rzeczypospolitej.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawową literaturą (syntezy) dotyczącą interesującego ich okresu historycznego (II RP, II wojna światowa, PRL) a następnie zapoznają się z wymaganiami warsztatowymi, stawianymi pracom magisterskim. W trakcie zajęć poruszane są również wybrane problemy źródłoznawcze i metodologiczne, uwzględniające specyfikę badań nad historią najnowszą. Następnie uczestnicy seminarium, w porozumieniu z prowadzącym, formułują temat przyszłej pracy magisterskiej, sporządzają konspekt oraz bibliografię, po czym w ustalonych wcześniej terminach prezentują prowadzącemu i innym seminarzystom kolejne fragmenty swego opracowania. Zgodnie z nazwą przedmiotu obowiązuje na nim seminaryjny tryb pracy, jednak prowadzący w razie potrzeby odwołuje się również do metody tzw. konsultacji indywidualnych.

Literatura:

Literatura przedmiotu, w tym także ta dotycząca przyszłej pracy magisterskiej (bibliografia), dobierana indywidualnie, w porozumieniu z prowadzącym seminarium.

Ogólne zasady przygotowania pracy magisterskiej:

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007.

Gambarelli Gianfranco, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Uwagi:

Brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.