Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Sztuka ludowa"- mit i rzeczywistość (obowiązkowe konwersatorium)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.ODK-L-07-04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: "Sztuka ludowa"- mit i rzeczywistość (obowiązkowe konwersatorium)
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Trebunia-Staszel
Prowadzący grup: Stanisława Trebunia-Staszel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Esej "Sztuka ludowa - mit i rzeczywistość". Min. 10 000 znaków bez spacji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Aktywny udział w dyskusji

2. Referowanie i krytyczne omówienie tekstów wskazanych przez prowadzącego

3. Prezentacja wybranego tematu - nawiązującego do problematyki konwersatorium

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Dyskusja

3. Prezentacja multimedialna


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie

Skrócony opis:

Głównym tematem konwersatorium jest fenomen sztuki ludowej oraz konteksty (dawne i współczesne) funkcjonowania tego zjawiska.

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

1. Sztuka ludowa – pojęcia, definicje, konceptualizacje.

2. U źródeł fenomenu sztuki ludowej: Romantyzm – Neoromantyzm – Naturalizm - Modernizm. Regionalizm, agraryzm, nacjonalizm.

3. Zainteresowania sztuką ludową w XIX i XX wieku. Nobilitacja ludowego do narodowego.

4. Sztuka ludowa – mity i stereotypy.

a) Sztuka ludowa jest odwieczna, naturalna, spontaniczna. Stanowi kwintesencję tego co autentyczne, nieskażone miejską cywilizacją.

b) Sztuka ludowa to emanacja ducha narodu, krynica polskości.

5. Sztuka ludowa – sztuka chłopska – sztuka narodowa. Okres Polski Ludowej. CEPELiA.

6. Sztuka wysoka i niska? Sztuka naiwna, prymitywna, ludowa? Surrealizm – przełom w myśleniu o sztuce w kategoriach sztuki wysokiej i niskiej.

7. Konteksty funkcjonowania sztuki ludowej. Sztuka ludowa, pseudoludowa, neoludowa.

8. Komu potrzebna jest sztuka ludowa?

9. Czy i jak istnieje dziś sztuka ludowa?

Literatura:

Podstawowa literatura:

1. Batko Anna, Czarna krew Hasiora, „NOT. FOT.” Notatnik Fotograficzny Władysława Hasiora, Vol. 6, s. 74-79

2. Czajkowska-Golonka Monika, Glass painting in contemporary Podhale, “Ethnologia Polona”, 2014, 35, s. 145-162

3. Fatyga Barbara, Michalski Ryszard (red.), Kultura ludowa. Teorie – Praktyki – Polityki, Warszawa 2014 (wybrane fragmenty)

4. Gałdyś Barbara, Wojciech Kułach-Wawrzyńcok. Artysta z geniuszem w oczach, Wydawnictwo Kolorowe, bdw.

5. Grabowski Józef, Zagadnienie stylu ludowego, „Polska Sztuka Ludowa”, 1947, nr 1-2, s. 9-10

6. Jackowski Aleksander, Hasior Władysław, O sztuce plebejskiej, „NOT. FOT.” Notatnik Fotograficzny Władysława Hasiora, Vol. 6, s. 20-30

7. Kroh Antoni, Wesołego Alleluja Polsko Ludowa, Warszawa 2014, Iskry.

8. Piwocki Ksawery, Pojęcie sztuki ludowej, „Polska Sztuka Ludowa”, 1947, nr 1-2, s. 5-8

9. Robotycki Czesław, Współczesna plastyka ludowa jako konwencja – uzupełnienia po latach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXIX Prace Etnograficzne 2013, tom 41, z. 1, s. 1–13

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.