Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo kulturowe innych mniejszości religijnych i etnicznych, obowiązkowy wykład na zaliczenie z oceną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.ODK-L-12-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo kulturowe innych mniejszości religijnych i etnicznych, obowiązkowy wykład na zaliczenie z oceną
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Hońdo, Katarzyna Maniak, Andrzej Zięba
Prowadzący grup: Leszek Hońdo, Katarzyna Maniak, Andrzej Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie zwyczajów, obrzędów i tradycji społeczności żydowskiej na przykładzie Żydów polskich.

Efekty kształcenia:

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kultury Żydów w systemie nauk judaistycznych, zna podstawową terminologię kultury Żydów,

ma porządkowaną wiedzę na temat kultury materialnej Żydów na ziemiach polskich, zwyczajach i obrzędach Żydów.

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z dziedziny kultury Żydów z wykorzystaniem różnych źródeł,

posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące

formułowanie i analizę zwyczajów i obrzędów Żydów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Prezentacja głównych problemów kultury żydowskiej (materialnej i niematerialnej). Zapoznanie z podstawowymi przepisami religijnymi i zwyczajami z nimi związanymi. Prezentacja podstawowych zwyczajów i obrzędów odnoszących się do życia codziennego Żydów na ziemiach polskich.

Pełny opis:

1. Żydowskie cmentarze (zasady [przepisy] odnoszące się do zakładania żydowskich cmentarzy, typy nagrobków, symbolika).

2. Synagogi (budowa, typy, elementy dekoracyjne, zmiany w sposobie budowania synagog w XIX i XX wieku, synagoga Tempel).

3. Judaika („polskie” kolekcje).

4. Biblia i święte księgi judaizmu.

5. Zwyczaje (od narodzin do śmierci).

6. Święta żydowskie.

Literatura:

L. Hońdo, Stary żydowski cmentarz w Krakowie, Kraków 1999.

L. Hońdo, Cmentarz żydowski w Tarnowie, Kraków 2001.

L. Hońdo, Hebrajska epigrafika nagrobna, Kraków 2014.

M. i K. Piechotkowie, Bramy Nieba. Bóżnice murowane, Warszawa 1999:

Średniowieczne synagogi europejskie; s. 25-34, Bóżnice średniowieczne (na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej); s. 37–53, Bóżnice XVI i pierwszej połowy XVII wieku; s. 55–95, Polichromie; s. 310–315, Bóżnice XIX i początku XX wieku; s. 421–445.

De Vries, Obrzędy i symbole Żydów, Kraków 2000: s. 217-405.

A. Pakentreger, Od kolebki do zgonu, w: „Kalendarz Żydowski”, 1987–1988, s. 34–43.

A. Pakentreger, Kalendarz żydowski na tle kalendarzy o znaczeniu światowym, w: „Kalendarz Żydowski”, 1989–1990, s. 31–43.

Z. Greenwald, Bramy Halachy. Religijne prawo żydowskie, Kraków 2005.

R. Lilientalowa, Święta żydowskie i przeszłości i teraźniejszości, Kraków 1919,

Abrahams I., Życie codzienne Żydów w średniowieczu, Warszawa 1996.

Goldstein M., Dresner K., Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Lwów 1935.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.