Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anestezjologia i reanimacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D3.Anest.Rean. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anestezjologia i reanimacja
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 20 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Andres
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka, Magdalena Kocot-Kępska, Henryk Podziorny, Anna Przeklasa-Muszyńska, Tomasz Składzień, Krzysztof Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy na poziomie podstawowym w zakresie BLS/AED i zaawansowanym w zakresie najważniejszych elementów ALS w gabinecie stomatologicznym. Poznanie zasad znieczulenia ogólnego i miejscowego w ambulatoryjnych zabiegach stomatologicznych oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Rozpoznawanie i leczenie powikłań anestezji ogólnej i regionalnej. Postępowanie przeciwbólowe u pacjenta w okresie okołooperacyjnym.

Wymagania wstępne:

Student po odbyciu zajęć powinien znać mechanizm działania leków znieczulenia miejscowego, powikłań które po nich mogą nastąpić. Powinien znać zasady podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, zasady reagowania w stanach zagrożenia życia, które mogą wystąpić w gabinetach stomatologicznych, podstawowe informacje dotyczące znieczulenia ogólnego i analgosedacji.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na ćwiczeniach klinicznych i zajęciach z resuscytacji, potwierdzona przez asystenta

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia: test wyboru

Metody dydaktyczne:

Interaktywne zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Ćwiczenia kliniczne w salach operacyjnych, możliwość zapoznania się w praktyce z metodami znieczulenia ogólnego i technikami anestezji regionalnej. Wykłady przygotowane w oparciu o aktualny stan wiedzy

Bilans punktów ECTS:

1

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

30 godz. zajęć, wykłady 10 godz., ćwiczenia kliniczne 12 godz., ćwiczenia symulacyjne 8 godz.

Skrócony opis:

Anestezjologia i reanimacja dla studentów stomatologii obejmuje podstawowa wiedzę z zakresu znieczulenia miejscowego i ogólnego, student zapoznaje się z zasadami postępowaniem z pacjentem w chirurgi głowy , szyi, stanami zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym, postępowaniem anestezjologicznym w chirurgii głowy i szyi, bólem ostrym po zabiegach stomatologicznych

Literatura:

Farmakoterapia bólu red. Dobrogowski J. Wordliczek J. Woroń J., Termedia, Poznań 2014

Wytyczne resuscytacji, Andres J.

Kompendium leczenia bólu,red. Malec - Milewska M. , Woroń J.

Zalecenia postępowanie w bólu pooperacyjnego, Misiołek H.,

Cettler M., Woroń J., Wordliczek J., Dobrogowski J., Mayzner-Zawadzka E.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.