Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D3.Bioet. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zalewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

D.W13. zna i rozumie główne pojęcia, teorie, zasady i reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych

D.W14. zna zasady altruizmu i odpowiedzialności klinicznej i ma świadomość zasad funkcjonowania zespołu terapeutycznego

D.W15. zna normy odnoszące się do praw pacjenta

D.U8. potrafi przekazywać pacjentowi i jego rodzinie informacje o niekorzystnym rokowaniu

D.U12. rozpoznaje i stosuje środki przewidziane normatywnie, gdy istnieje konieczność podjęcia działań lekarskich bez zgody lub z zastosowaniem przymusu

D.U15. w działaniach zawodowych przestrzega wzorców etycznych

D.U16. posiada zdolność rozpoznawania etycznych wymiarów decyzji medycznych i odróżniania aspektów faktualnych i normatywnych

D.U17. przestrzega praw pacjenta w tym: prawa do ochrony danych osobowych, intymności, prawa do informacji o stanie zdrowia, świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego, prawa do godnej śmierci

D.U18. wykazuje odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy, wkład w dalszy rozwój nauk medycznych, przekazywanie swojej wiedzy innym

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemne kolokwium zaliczeniowe. Do zaliczenia kolokwium niezbędne uzyskanie 60% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności studentów podczas seminariów, kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Ocena aktywności studentów podczas seminariów, kolokwium zaliczeniowe

Bilans punktów ECTS:

10h - udział w zajęciach

10h - bieżące przygotowanie do zajęć

10h - przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego


Łącznie - 30h (1 ECTS)

Pełny opis:

1. Bioetyka wobec tradycji hipokratejskiej. Bioetyka a współczesne teorie etyczne.

2. Problem autonomii pacjenta – jej źródła, zakres i granice. Świadoma zgoda na leczenie. Odstąpienie od zgody na leczenie. Zgoda zastępcza.

3. Etyczny wymiar relacji lekarz-pacjent w praktyce stomatologicznej.

4. Pojęcie sprawiedliwości w opiece medycznej i moralny wymiar ekonomii ochrony zdrowia: komercjalizacja zawodu a obowiązki wobec społeczeństwa

5. Profesjonalizm w zawodzie lekarza-dentysty: standardy europejskie w etyce zawodu lekarza-dentysty.

Literatura:

1. Joanna Różyńska, Weronika Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa, Wolters Kluwer, 2013.

2. Kazimierz Szewczyk, Bioetyka, t. 1-2, PWN, Warszawa, 2009.

3. Jan Hartman, Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2009, 2011.

4. Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa, 1996

5. Bernard Gert, Charles M. Cluver, K. Danner Clouser, Bioetyka. Ujęcie systematyczne, Gdańsk 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.