Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leczenie endodontyczne przy użyciu mikroskopu zabiegowego - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D4.F3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Leczenie endodontyczne przy użyciu mikroskopu zabiegowego - Fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Seminarium, 6 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 6 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zarzecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z technikami pracy w mikroskopie zabiegowym.

Efekty kształcenia:

Ogólne efekty kształcenia w zakresie wiedza.

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu:

- chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych

- diagnostyki

- leczenia

- powikłań

Ogólne efekty kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencje.

Student ma nabyć umiejętność:

- leczenia kanałowego z użyciem mikroskopu zabiegowego


Wymagania wstępne:

Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/3

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział we wszystkich seminariach, ćwiczeniach, wykładach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe (na ćwiczeniach i seminariach)

Seminarium – oceniane jest przygotowanie do tematu.

Na ćwiczeniach studenci są oceniani z zakresu: ergonomii, przygotowania teoretycznego i praktycznego wykonania zabiegu. Oceniane jest także podejście do przedmiotu oraz stosunek do asystenta.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykłady, multimedialne przedstawienie wykonywanych zabiegów: filmy oraz zdjęcia).

Seminaria-omawianie szczegółowe wybranych zagadnień.

Przygotowanie konspektów na seminaria.

Omawianie ze studentami sytuacji klinicznych.

Ćwiczenia praktyczne z mikroskopem zabiegowym na sali fantomowej.


Literatura:

Literatura podstawowa

Ingle’s Endodontics 6, John I. Ingle, Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner,2008, 6th edition, ISBN 978-1-55009-333-9

Literatura uzupełniająca

Cohen’s Pathways of the Pulp, Kenneth M. Hargreaves, Stephen Cohen, 2011, 10th edition, ISBN 978-0-323-06489-7

Uwagi:

.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.