Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D4.Med.Kat.Rat. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Długosz
Prowadzący grup: Katarzyna Długosz, Karol Łyziński, Jacek Nitecki, Piotr Pyciński, Barbara Seweryn
Strona przedmiotu: http://www.medycynakatastrof.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Cel nauczania sprowadza się do przygotowania studentów do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej i do udzielania pomocy chorym i poszkodowanym w sytuacjach nie związanych bezpośrednio z wykonywaną praktyką dentystyczną. Przygotowanie to dotyczy zarówno sytuacji związanych z codziennym życiem, jak i sytuacji kryzysowych /poważnych wypadków, zagrożeń terrorystycznych czy katastrof.

Końcowym efektem nauczania jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: prewencji obrażeń i zachorowań, oceny stopnia zagrożenia /segregacji medycznej/ dorosłych i dzieci, organizacji zabezpieczenia medycznego w sytuacji wypadków i katastrof; udzielania pomocy poszkodowanym w sytuacji nagłego zachorowania i wypadku, z zastosowaniem unieruchomień transportowych kończyn, zaopatrywania ran i desmurgii. Dodatkowe kompetencje dotyczą udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom wypadków, umiejętnego stosowania środków ochrony indywidualnej zapobiegającej skutkom narażenia na działanie substancji niebezpiecznych /skażeniom i zatruciom, zakażeniom, napromienieniu/. Uwzględniając specyfikę nauczanego zawodu szczególna uwaga kierowana jest na zdobycie wiedzy i umiejętności w postępowaniu ratowniczym w zakresie najczęściej występujących zagrożeń w praktyce dentystycznej.


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, epidemiologii, resuscytacji krążeniowo oddechowej i intensywnej terapii.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem koniecznym uprawniającym do przystąpienia do końcowego zaliczenia jest odbycie i zaliczenie ćwiczeń i seminariów ujętych w programie nauczania przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Program realizowany jest w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych, wzbogaconych o treningi na trenażerach (manekinach) i symulację zdarzeń w postaci gier planszowych i scenariuszy postępowania w stanach zagrożenia życia.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Wiedza z zakresu prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej i do udzielania pomocy chorym i poszkodowanym w sytuacjach nie związanych bezpośrednio z wykonywaną praktyką dentystyczną. Przygotowanie to dotyczy zarówno sytuacji związanych z codziennym życiem, jak i sytuacji kryzysowych / poważnych wypadków, zagrożeń terrorystycznych czy katastrof.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Medycyna Ratunkowa i Medycyna Katastrof - definicje, cele, zadania i znaczenie we współczesnym świecie.

2. Współczesne zagrożenia pochodzenia wewnętrznego, zewnętrznego i ze strony środowiska naturalnego.

3. Systemy ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie.

4. Skutki działania energii kinetycznej. Zapobieganie obrażeniom. Postępowanie z pacjentem urazowym.

5. Organizacja i fazy akcji ratowniczych podczas wypadków i katastrof.

6. Ostre stany zagrożenia życia pochodzenia chirurgicznego.

7. Ostre stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego.

8. Współczesne zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych (zagrożenia CBRNE).

9. Międzynarodowe prawo humanitarne. Zasady współpracy międzynarodowej podczas katastrof i klęsk żywiołowych.

SEMINARIA:

1. Postępowanie z ofiarą wypadku i nagłego zachorowania. Podstawowe elementy oceny pacjenta.

2. Segregacja medyczna (triage) pacjentów podczas zdarzeń jednostkowych, mnogich, masowych i katastrof.

3. Postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych. Stany bezpośredniego zagrożenia życia [Przytopienie, utrata przytomności (omdlenie), porażenie prądem elektrycznym i piorunem, ukąszenie, oparzenie, odmrożenia].

4. Specyfika udzielania pomocy medyczna u ciężarnych i dzieci.

5. Zagrożenia epidemiologiczne w miejscu katastrofy.

6. Terroryzm.

ĆWICZENIA:

1. Stany zagrożenia życia w praktyce stomatologicznej.

2. Postępowanie z pacjentem urazowym.

3. Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia w praktyce stomatologicznej.

4. Organizacja działań ratowniczych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach.

5. Ćwiczenia segregacyjne.

Literatura:

1. Andres. J. (red.): Wytyczne Resuscytacji 2010. www.prc.krakow.pl

2. Ciećkiewicz J. (red.): Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie.

3. Brongel L.: Złota godzina. Czas życia, czas śmierci.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.