Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia szczękowo-twarzowa 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D5.Chir.Szcz.Tw. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia szczękowo-twarzowa 2/2
Jednostka: Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1102

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zapała
Prowadzący grup: Jakub Bargiel, Michał Gontarz, Tomasz Marecik, Paweł Szczurowski, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Po ukończeniu zajęć student poprawnie klasyfikuje nowotwory twarzy, jamy ustnej i kości szczękowych, zna zasady diagnostyki i leczenia chirurgicznego schorzeń z zakresu głowy i szyi.

Efekty kształcenia:

Student potrafi przeprowadzić badanie chorych urazowych, onkologicznych i z wadami wrodzonymi. Potrafi zaplanować badania diagnostyczne. Interpretuje wyniki badań dodatkowych, potrafi udzielić pierwszej pomocy u chorych z urazami szczęk i twarzy, rozpoznaje wczesne postacie nowotworów jamy ustnej, gruczołów ślinowych, skóry twarzy, kości szczękowych. W zakresie kompetencji społecznych: okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro, przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych oraz praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności. Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego). Wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów, potrafi pracować w grupie, skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie IV roku z chirurgii szczękowo-twarzowej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie: 2 kolokwia ( ustne) opracowanie i zaliczenie historii choroby. Egzamin ustny po zdanym egzaminie z chirurgii stomatologicznej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne:

Praca w małej grupie- ćwiczenia kliniczne (na Oddziale, w Poradni, na Bloku Operacyjnym)

Bilans punktów ECTS:

4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa pod red. Prof. dr hab. med. Stanisława B. Bartkowskiego, Collegium Medicum UJ, Kraków 1996

2. Wybrane zagadnienie z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod red. Jan Zapała, Grażyna Wyszyńska-Pawelec. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

3. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa pod red. Prof. dr hab. med. Leszka Krysta. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

4. Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy ;Tomasz Kaczmarzyk, Jadwiga Stypułkowska, Romana Tomaszewska, Jacek Czopek; Wyd. Kwintesencja, 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.