Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oncology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E4L3.1.Onco Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Oncology
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 4-letni po angielsku
Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni przejściowy po ang.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 36 godzin więcej informacji
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Konopka
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.onkologia.cm-uj.krakow.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

-zna podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie;

- zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów człowieka;

- zna podstawy wczesnej wykrywalności nowotworów i zasady badań przesiewowych w onkologii;

- zna możliwości współczesnej terapii nowotworów (z uwzględnieniem terapii wielomodalnej), perspektywy tera¬pii komórkowych i genowych oraz ich niepożądane skutki;

- zna zasady terapii skojarzonych w onkologii, algorytmy postępowania diagnostyczno-leczniczego w najczęściej występujących nowotworach człowieka;

- zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych powikłaniach leczenia onkologicznego oraz powikłaniach wynikających z choroby nowotoworowej


Wymagania wstępne:

- Umiejętność zbierania wywiadu i badania fizykalnego pacjenta.

-Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, patofizjologii i patomorfologii

- Podstawowa wiedza z zakresu farmakologii i immunologii


Wymagania wstępne: Interna II, Patologia, Farmakologia


Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w wykładach (opcjonalne) i warsztatach (obowiązkowe), uczestnictwo w seminariach i ćwiczeniach (obowiązkowe) + prezentacja przypadku klinicznego przygotowanego przez studentka (SAES, obowiązkowe)


Test końcowy jednokrotnego wyboru (30 pytań)

W zakresie wiedzy- test w formie pisemnej

W zakresie umiejętności- obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność (np. badanie fizykalne chorych, interpretacja badań diagnostycznych)

W zakresie kompetencji społecznych- obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

-obecność na zajęciach, nieobecność dozwolona na jednych ćwiczeniach, nieobecność dozwolona na 1 seminarium

-aktywny udział w seminariach, włączając to samodzielnie wykonaną prezentacje na zadany temat

-pozytywny wynik egzaminu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

Wykład dla dużej grupy studentów

Seminaria z dyskusją przypadków klinicznych

Ćwiczenia- zajęcia z Pacjentem

Ćwiczenia- omawianie przypadków klinicznych prezentowane przez studentów

Ćwiczenia- zajęcia z Pacjentem wirtualnym przy użyciu metody PBL

Ćwiczenia - warsztaty


Bilans punktów ECTS:

4

Pełny opis:

Zajęcia obejmują

- Epidemiologia nowotworów

- Profilaktyka chorób nowotworowych

- Zasady diagnostyki nowotworów

- Zasady leczenia skojarzonego nowotworów

- Leki systemowe stosowane w onkologii (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie celowane, perspektywy terapii genowych i komórkowych)- wskazania i możliwe powikłania

- Zasady radioterapii nowotworów, wskazania i możliwe powikłania

- Wielodyscyplinarne leczenie nowotworów: sutka; jelita grubego oraz innych nowotworów przewodu pokarmowego; płuca; nerki; prostaty; głowy i szyi; czerniaka. Algorytmy postępowania diagnostycznego w tych nowotworach.

- Leczenie wspomagające chorych na nowotwory

- Podstawy leczenia objawowego chorych na nowotwory, w tym postępowanie u chorych u schyłku życia

- Stany nagłe w onkologii

- Komunikacja z pacjentem z chorobą nowotworową

Literatura:

Oxford Handbook of Oncology, 4 edycja

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.