Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hygiene

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L2.Hyg Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Hygiene
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zając
Prowadzący grup: Emilia Kolarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Student:

- describes basic catabolic and anabolic pathways and describes the effect of genetic and environmental factors (B.W15.);

- knows and describes the consequences of wrong nutrition, including starvation, taking too big meals and having unbalanced diet (B.W19.);

- knows the consequences of vitamins or minerals deficiency and excess (B.W20.);

- can find relationship between factors disrupting the equilibrium of biological processes and the physiological and pathophysiological changes (B.U3.);

- describes changes in body functioning in states of homeostasis disturbances (B.U8.);

- knows the effect of abiotic and biotic (viruses, bacteria) and environmental factors on human body and human population and their entrance paths to the human body; can describe the consequences of human body exposure to various chemical and biological factors and the principles of prophylactics (C.W14.);

- can name internal and external, modifiable and non-modifiable pathogenic factors (C.W32.);

- assesses environmental hazards and uses basic methods allowing to find the presence of harmful factors (biological and chemical) in the biosphere; biomarkers (C.U6.);

- knows the genetic, environmental and epidemiological background of most common diseases (E.W1.);

- knows the principles of health promotion, its objectives and main directions, with special consideration to awareness of the role of healthy lifestyle and nutrition (G.W5.);

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) No

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Each class ends with test, for which a student can receive up to 6 points. Total credit points indicate final assessment (<45 points – failed). Those who do not collect the required number of points need to write the final test consists of 75 questions, multiple choice questions. To pass the test it is required to obtain a minimum of 45 points.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Continuous assessment and test checks to acquire knowledge of each class (max 6 pts. each).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera
Metody programowane - z użyciem maszyny dydaktycznej

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods used are a combination of feeding methods (problem lecture and conversational lecture) with activation methods (group work). In the classroom in order assess diets the advanced dietetic computer program is used and advanced apparatus for anthropometric measurements. Multimedia presentations.

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 2

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) No

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Hygiene and human ecology focuses on nutritional and environmental factors that influence on humans' health.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During Hygiene environmental and nutritional factors are analysed:

Environmental part:

- the relevance between the environment and human health,

- physical and chemical factors in working and living environment, with particular emphasis on carcinogens.

- the use of biomarkers in GP practice to prove the impact of environmental xenobiotic on human health.

- environmental pollution and health - how to assess impact

- primary and secondary prevention of lifestyle diseases.

- environmental hazards at home and indoor air and water pollution.

- human factor in patient’s treatment

- drug usage, complications and medical errors

- chemicals in food: food additives - helpful or harmful

Nutrition:

- anthropometric assessment of nutritional status, familiarize with the methods of anthropometric measurements, practise

- Principles of nutrition assessment. Methods of nutritional status assessment

- evaluation of diets - qualitative and quantitative, workshops regarding conducting diets interview,

- 24-hour recall, analysis of 24-hour recall – working with computer programs

- assessment of nutritional supplements, the role at the body's micro, macro elements and vitamins and the relationships between these components.

- evaluation of the energy intake, factors affecting energy demand.

- guidelines of proper nutrition: diseases & disorders as a consequence of improper nutrition

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected topics on hygiene and human ecology by Emilia Kolarzyk, available on website: http://www.zhid.wl.cm.uj.edu.pl/documents/2225372/33843371/main.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.