Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pharmacology 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L2.Pharm Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Pharmacology 1/2
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jawień
Prowadzący grup: Ryszard Korbut
Strona przedmiotu: http://www.katedrafarmakologii.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości leków, mechanizmów ich działania oraz ich użycia w leczeniu chorób człowieka. Po zakończeniu student będzie znał:

-molekularne mechanizmy działania leków i efekty ich działania w organizmie

-podstawy stosowania leków w leczeniu schorzeń występujących u człowieka

-rodzaje działań niepożądanych wywołanych stosowaniem poszczególnych leków

-interakcje lekowe

-interakcje z żywnością

-toksykologia leków

-zasady receptury lekarskiej (w zakresie reguł przepisywania recept na leki magistralne i specyfiki)

Zakres wiedzy i umiejętności pokrywać będzie wszystkie znane obecnie grupy leków stosowane w medycynie.


Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć określono w dokumencie "Szczegółowe zasady zaliczenia studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018: dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenci

Forma i warunki zaliczenia:

Farmakologia I rok: do zaliczenia kursu konieczne jest zdanie (60% poprawnych odpowiedzi) z 2 kolokwiów testowych przy skumulowanym sposobie liczenia punktów.

Farmakologia II rok: warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w 4 testach częściowych w trakcie trwania kursu przy skumulowanym sposobie liczenia punktów.


Możliwe jest zwolnienie z egzaminu końcowego na podstawie wybitnych wyników (powyżej 80%) z 6 testów częściowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Farmakologia I i II: 6 kolokwiów testowych jednokrotnego wyboru z następujących po sobie wydzielonych części materiału (60 pytań, odpowiedzi od A-D).


Egzamin końcowy: 90 pytań z całości materiału. Kryterium zdania: 60% poprawnych odpowiedzi.

Możliwość zwolnienia z egzaminu końcowego - uzyskanie co najmniej 80% odpowiedzi z 6 kolokwiów 2 i 3 roku.Metody dydaktyczne:

wykłady o charakterze monograficznym, ćwiczenia z pokazami eksperymentów i prezentacjami multimedialnymi oraz omówieniem, seminaria z omawianiem przypadków klinicznych i z weryfikacją wiedzy studentów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 70 godzin

Udział w seminariach – 70 godzin

Łącznie godziny kontaktowe – 140 godzin

Łącznie nakład pracy studenta – 150 godzin

Łącznie ECTS - 10


Pełny opis: (tylko po angielsku)

Informations, requirements and general remarks. Current pharmacological research topics

Chemical mediators in autonomic nervous system

- cholinergic transmission

- cholinergic agonists and antagonists

- ganglionic blockers

- neuromuscular blocking drugs

Adrenergic transmission

- adrenergic receptors

- adrenoceptor agonists and antagonists

Other peripheral mediators

Migraine and antimigraine remedies

Inflammation and allergy

Immunosuppressants

Eicosanoids and PAF (platelet activating factor)

- inflammation and non-steroidal anti-inflammatory drugs

- rheumatoid arthritis, gout

Nitric oxide

Biosynthesis, degradation, effects, therapeutic importance, diagnostic use, toxicity, NO-donors

Endothelial dysfunction

Sepsis

Peptides and proteins as mediators

Potential use as drugs

Chemical transmission in the central nervous system

- the classification of psychotropic drugs

Neuroleptic drugs and drugs used in affective disorders

Central nervous system stimulants and psychomimetics

Non-therapeutic drugs

Treating of motor disorders: epilepsy and Parkinsonism

Analgesic drugs

Anxiolytic and hypnotic drugs

General anaesthesia agents

Local anaesthetic drugs

Literatura:

Literatura podstawowa:

Basic and Clinical Pharmacology by Bertram G. Katzung, 14th edition, McGraw-Hill Lange 2018

Literatura dodatkowa:

1. Rang and Dale`s Pharmacology, 9th edition, Elsevier 2020

2. Lippincott`s Illustrated Reviews: Pharmacology, 7th edition, Wolters Kluwer 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.