Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Telemedicine with elements of medical simulation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L2.Telemed Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Telemedicine with elements of medical simulation
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lasoń
Prowadzący grup: Mateusz Banach, Andrzej Kononowicz, Wojciech Lasoń, Piotr Obtułowicz, Monika Piwowar, Klaudia Proniewska
Strona przedmiotu: https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=412692
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) The aim of module is:

• familiarize students with issues related to modern telemedicine and other innovative technology in the area of e-health;

• to teach the use of medical databases;

• develop skills of effective search, processing, analysis and integration of medical data from different sources and transmitted via the Internet;

• inculcation the principles of respect for copyright, confidentiality and security of medical data;

• to teach how to operate audio-visual techniques including 3D technology in medicine;

• familiarize students with issues related to 3D printing technology in the area of medicine;

• learn about the methods of representing knowledge for computer-aided decision-making process (flowchart design - clinical pathway for diagnostic and therapeutic procedures);

• present the ability to use educational materials of "virtual patient";

• overview of computer programs that support the standard DICOM (medical imaging);

• simulation of participation in a remote diagnostic session by using medical tele-consulting system;

• use of simulation technology in medical education and research in medicine;

• learn about medical robotics, remote surgery and tele-robotic systems.


After completing the course student:


in terms of knowledge:

• knows the basic methods of effective searching, collecting medical data from different sources and in various formats;

• knows the capabilities of telemedicine as a modern tele-informatics technology that support doctor’s work;

• knows the rules of creating 3D models in medical imaging;

• knows how to use 3D printing techniques and their capabilities in modern medicine;

• knows the principles of representation algorithmic knowledge relating to the process of diagnostic and therapeutic procedures (clinical path);

• understands the importance of simulation methods in medical education and research in the field of medicine;

• appreciates the importance of clinical decision support systems in improving the quality of decision;

• knows the methods of computer-aided continuing education;

• knows technologies used in medical robotics, remote surgery and tele-robotics systems.


in term of skills:

• can use medical databases for searching relevant information;

• has the ability for defining the information needs of a given problem and formulate queries in databases available on the Internet;

• has the ability to synthesize information from scientific sources and personal experience, using information technology;

• uses the software to processing and analysis of medical images and bio-signals;

• can perform segmentation in medical images and create 3D model of selected structures;

• is able to use applications for medical teleconsultation and remote monitoring of patients;

• is able to perform an experiment on the simulation model, collect and process the results and formulate appropriate conclusions;

• can design and edit clinical pathways in the form of flowchart that represents activities during the process of diagnose of patient;

• can effectively use the virtual patient in learning of medicine.Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Students are assessed on the basis of:


• activity in the classroom, preparation and execution of individual and team tasks and creation report that documented activities during the classes;

• preparation, creation, editing and discussion on team task refers to clinical pathway project;

• computer test.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Evaluation and grade assignment


Passing the module is subject to the following condition:


• mandatory attendance;

• active participation in discussions during class;

• perform of individual task;

• perform of team task;

• perform independently clinical path;

• active participation in a tele-consultation;

• collect at least 56 points from the final test – theoretical questions and practical tasks (max. 100 pts that can be collected).


Rating criteria (pts / grades):


0-55 D

56-64 C

65-73 C+

74-82 B

83-91 B+

92-100 A

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) The basic idea is to provide students with modern and innovative tele-medical technologies and develop skills to use them efficiently.


Teaching methods include:


• individual work with a computer;

• own project work with a leading teacher consultation;

• problem solving in teams; individual work with audio-visual equipment;

• remote operation using e-learning platform;

• presentations;

• discussions.Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Number of ECTS credits allocated to the module: 2


Participation in classes – 30h

Preparation for laboratory – 20h

Preparation a report – 10h


Total - 60 hours of students’ work


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) N/A

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Familiarize students with issues related to medical infiormatics, modern telemedicine and other innovative technology in the area of e-health.

Classes in the form of computer lab.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

• The processing of medical imaging data, standard DICOM.

3D reconstruction and segmentation on medical images;

• E-learnig in medicine. Virtual Patient as a useful tool in medical education;

• Medical tele-consultation;

• Clinical decision support systems – improving the quality of decision in medicine;

• Analysis of biomedical signals. Medical Robotics, remote surgery and tele-robotic systems;

• Clinical Pathway. Critical evaluation of own projects;

• Medical databases on line - NCBI resources;

• Computer graphics and 3D technologies in medicine;

• Simulation models in medicine. Remote patients monitoring systems

• Mobile medical applications - the use of mobile devices in medicine

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic bibliography:

• Introduction to Telemedicine. Wootton R., Craig J., Victor Patterson V. 2011. 2nd Ed. Hodder Arnold Publishers. ISBN 978-185315677-9

• Simulation in medicine – Preclinical and clinical applications. Irena Roterman-Konieczna (Ed.) 2015. De Gruyter. ISBN 978-3-11-040626-9

Supplementary bibliography:

• Telemedicine Technologies: Information Technologies in Medicine and Telehealth. Fong B., Fong A.C.M, Li C.K. 2011. 1st Ed. Wiley. ISBN 978-0-470-74569-4

• Biostatistics. A Foundation for Analysis in the Health Sciences. Wayne W. Daniel. 2009. 9th Ed. Wiley. ISBN 978-0-470-10582-5

• Statistics by Prescription.Irena Roterman-Konieczna. 2009. Jagiellonian University Press. ISBN 978-83-233-2741-7

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.