Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pharmacology 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L3.Pharm2 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Pharmacology 2/2
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jawień
Prowadzący grup: Beata Bujak-Giżycka, Jacek Jawień, Magdalena Łomnicka
Strona przedmiotu: http://www.katedrafarmakologii.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości leków, mechanizmów ich działania oraz ich użycia w leczeniu chorób człowieka. Po zakończeniu student będzie znał:

-molekularne mechanizmy działania leków i efekty ich działania w organizmie

-podstawy stosowania leków w leczeniu schorzeń występujących u człowieka

-rodzaje działań niepożądanych wywołanych stosowaniem poszczególnych leków

-interakcje lekowe

-interakcje z żywnością

-toksykologia leków

-zasady receptury lekarskiej (w zakresie reguł przepisywania recept na leki magistralne i specyfiki)

Zakres wiedzy i umiejętności pokrywać będzie wszystkie znane obecnie grupy leków stosowane w medycynie.


Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć określono w dokumencie "Szczegółowe zasady zaliczenia studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018: dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenci

Forma i warunki zaliczenia:

Farmakologia II: warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60 % punktów możliwych do uzyskania w 2 testach częściowych w trakcie trwania kursu przy skumulowanym sposobie liczenia punktów.

Do zaliczenia kursu niezbędna jest 93% obecność na seminariach.

Możliwe jest zwolnienie z testu końcowego na podstawie wybitnych wyników (powyżej 85%) z 5 testów częściowych i wnikliwej analizy osiągnięć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Farmakologia I: 2 kolokwia testowe jednokrotnego wyboru (60 pytań, odpowiedzi od A-D).

Farmakologia II: 4 kolokwia testowe jednokrotnego wyboru.


Ocena efektów kształcenia: Test końcowy obejmujący pełny zakres materiału (90 pytań) (Farmakologia I i II).

Kryterium zwolnienia z egzaminu końcowego: zaliczenie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi z 6 testów cząstkowych.Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 70 godzin

Udział w seminariach – 70 godzin

Łącznie godziny kontaktowe – 140 godzin

Łącznie nakład pracy studenta – 150 godzin

Łącznie ECTS - 10


Pełny opis: (tylko po angielsku)

Basic principles of chemotherapy

- sulphonamides

Antibacterial agents

penicillin, cephalosporin, cephamycins, tetracyclines

chloramphenicol aminoglycosides, other antibiotics

Antimycobacterial agents

- treatment of tuberculosis and leprosy

Antiviral drugs

Antifungal, antiprotozoal drugs and anthelminthic drugs

Cancer chemotherapy

The endocrine system

- pituitary hormones

- hypothalamic hormones

Steroids

Diabetes Mellitus. Insulin

Oral hypoglycemic agents

Thyroid and parathyroid hormones

The reproductive system

- estrogens, androgens, anabolic hormones, contraceptives

Questions referring to antibiotics and drugs affecting endocrine system including antidiabetics.

Diuretics, antidiuretic drugs; antimicrobial drugs used in infections of urinary tract.

Drugs and fluids used to correct fluid, electrolyte or acid-base disorders; uricosuric agents; drugs used to treat urinary retention.

Adverse, iatrogenic, or toxic effects of medications on kidneys: analgesics, NSA, aminoglycosides, agents that cause urinary retention

Diseases of respiratory tract

Bronchodilator agents; agents used to treat asthma

Decongestants; cough suppressants; antimicrobial agents used to treat patients with respiratory tract infections

Peptic ulcers, antacids; antisecretory drugs;

Treatment of diarrhoea, constipation, nausea, vomiting

Treatment of gastroesophageal reflux disorder (GERD), role of H2 receptors

Agents used to treat liver and pancreas disorders

Inflammatory bowel disease, hepatitis, postoperative ileum; iatrogenic, toxic effects of therapeutic agents on the gastrointestinal tract and the liver

Anemia. Drugs affecting haematopoiesis

Septicaemia, bacteraemia

Blood and blood products

Adverse, toxic effects of agents on the blood. Blood-forming organs and lymphoreticular-immune system

Covers all lectures presented between examination III and IV

Drugs used in the treatment of hyperlipidemias

Basic and clinical pharmacology of statins, fibrates, niacin , resins

Cholesterol-independent, pleiotropic effects of hypolipemic drugs

Pharmacology of coagulation, anti-platelet drugs, fibrinolytic drugs. Atherotrombosis/vascular endothelium

Classification of anti-hypertensive drugs, current concepts in treatment of hypertension. Basic and clinical pharmacology of ACE inhibitors and angiotensin receptor antagonists, adrenolytics, diuretics, calcium channel blockers, potassium channels openers, direct vasodilators.

Drugs used in the treatment of ischemic heart disease, acute coronary syndrome (myocardial infarction)

Drugs used for the treatment of acute and chronic heart failure

Current view on treatment of chronic heart failure

Antiarrhythmic drugs, resuscitation, treatment of shocks, endocarditis

Immunopharmacology, steroids, vaccines, immunoglobulins

Progress in gene therapy

Practical aspects of drug interactions. Poisoning, adverse effects associated with substance abuse (alcohol, opiates); drug-drug and drug-diet interactions. Genetic determinants of drug activity. Drug development. Clinical trials and evaluation of the evidence.

Covers all lectures presented between examination IV and V). The exact date (Dec or Jan) of exam to be determined by students.

Individual inquiries and consultations if necessary

Outstanding exams (for those who have missed one exam during the course)

Obligatory for those who could not reach 60% minimum from five exams and optional for those who would be interested in improving their final grade)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Basic and Clinical Pharmacology by Bertram G. Katzung, 14th edition, McGraw-Hill Lange, 2018

2. Rang and Dale`s Pharmacology, 9th edition Elsevier,2020

3.Lippincott`s Illustrated Reviews: Pharmacology, 7th edition, Wolters Kluwer, 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.