Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Surgery 1/3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L3.Surgery Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Surgery 1/3
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kenig
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej

b) chorób kończyn i głowy

c) chorób serca i naczyń krwionośnych serca

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji

F.W18. zna i potrafi wyjaśnić drugiej osobie jakie są zasady kwalifikacji, na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe powikłania i konsekwencje zabiegów operacyjnych:

a) usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego

b) wycięcia tarczycy, przytarczycy, nadnercza

c) wycięcia części i całości żołądka, jelita grubego

d) przepuklin brzusznych z wykorzystaniem siatek syntetycznych

e) chirurgicznego leczenia otyłości

F.W19. zna zasady kwalifikacji, wie na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe konsekwencje i powikłania następujących procedur:

a) przezskórnej i wewnątrzprzewodowej ultrasonografii narządów jamy brzusznej

b) endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych przewodu pokarmowego

Efekty kształcenia:

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

F.U4. potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny

F.U5. zakłada wkłucie obwodowe

F.U6. potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt

F.U9. potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

F.U27. potrafi zawiązać węzeł pojedynczy i chirurgiczny

F.U28. potrafi zbadać sutki, jamę brzuszną oraz wykonać badanie palcem przez odbyt

F.U29. potrafi wykonać i zinterpretować USG wg FAST (Focused Assesment with Sonography for Trauma)

F.U32. potrafi odebrać świadomą i skuteczną prawnie zgodę na:

a) na procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (np. gastroskopia, kolonoskopia, endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia)

b) na procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (biopsja przezskórna pod kontrolą USG)

c) zabieg operacyjny usunięcia pęcherzyka żółciowego

F.U33. potrafi przekazać informację o śmierci bliskiej osoby

F.U34. potrafi przekazać rodzinie informacje dotyczące możliwości przeszczepienia narządów osoby u której orzeczono śmierć mózgu

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge about pathology and human anatomy.


The ability to master the material and independent learning.

Knowledge of health and safety at the hospital.


Examination subjects: Diagnostics Laboratory, Radiology, Pharmacology


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności oraz zaliczenie ustne materiału z zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie obecności na zajęciach, ocena odpowiedzi i aktywności na ćwiczeniach, aktywność na seminariach

Zaliczenie ustne na koniec kursu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lectures

Working with a small group (discussion, play the roles, brainstorm, "a case study", PBL classes type - Problems Based Learning

clinical exercise

assist with surgery

holiday practices


Bilans punktów ECTS:

6

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Wykłady,

ćwiczenia

PBL

seminaria

udział w warsztatach

Skrócony opis:

Kurs z chirurgii obejmujący przede wszystkim zagadnienia z chirurgii ostrodyżurowej

Pełny opis:

Zajęcia z chirurgii obejmą następujące tematy seminariów i wykładów:

1. "Introduction. Historical aspects, current principles and innovations in surgery"

2. "Examination of the surgical patient

3. "Fluid and electrolytes composition of human body, homeostasis changes in trauma and surgery”

4. "Fluid and Electrolytes Disorders in Trauma and Surgery, Acid-Base Balance Disorders”

5. “Pathophysiology of the Oligovolemic Shock"

6. "Shock - Pathology and Management. Fluid and Electrolytes Management, Nutrition”

7. "Regeneration and Reconstruction. Wounds and Healing. Tissue and Organ Transplantation"

8. "Surgical Infections, Sepsis, Immunology, Antibiotics"

9. "Burns - Thermal, Chemical, Electric, Radiation"

10. "Acute Abdomen – Peritonitis”

11. ”Acute Abdomen – Bowel Obstruction"

12. "Gastrointestinal Bleeding – Pathophysiology, Diagnosis and Management"

13. "Principles of the First Aid in the Trauma Patients”

14. "Breast cancer”

15. "Principles of Surgical Oncology"

16. "Skin cancers. Melanoma. Soft tissue tumours"

17. "Abdominal wall hernias”

Literatura:

GH Burkitt Essential Surgery

JO Garden Principles and Practice of Surgery

Additional reading:

S Schwartz Principles of Surgery

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.