Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemistry - Course Integrated with Surgery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L4.BiochSur Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Biochemistry - Course Integrated with Surgery
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Piekarska, Maria Wróbel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zrozumienie przez studentów zmian metabolicznych towarzyszących zabiegom operacyjnym/urazom oraz znaczenia stosowania protokołu ERAS. Zrozumienie roli wybranych składników diety dla procesu gojenia ran i rokowań pacjenta.

Rozwijanie umiejętności poszukiwania i selekcji informacji dotyczących biochemicznych podstaw procesów fizjologicznych i patologicznych i wnioskowania na podstawie wyników przedstawionych w publikacjach naukowych.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

- opisuje biochemiczne podstawy zmian metabolicznych towarzyszących zabiegowi operacyjnemu/urazowi.

- opisuje i rozumie biochemiczne aspekty protokołu ERAS.

- opisuje role wybranych suplementów diety w leczeniu pacjentów chirurgicznych.

W zakresie umiejętności student potrafi:

- Przewidzieć zmiany metaboliczne wywołane urazem lub zabiegiem operacyjnym.

- przewidzieć skutki metaboliczne niedożywienia w tym niedoborów witamin I mikroelementów.

- przewidzieć efekty metaboliczne suplementów diety stosowanych w leczeniu pacjentów chirurgicznych.

W zakresie profesjonalizmu student:

Potrafi pracować w grupie

Wykazuje umiejętność samokształcenia oraz korzystania z literatury naukowej.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

(1) Obecności na wszystkich zajęciach obowiązkowych (dwa seminaria).

(2) Przedstawienie mini-referatu lub mini-prezentacji opracowanego na podstawie publikacji naukowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pytania dotyczące poruszanych zagadnień jako element egzaminu końcowego z chirurgii.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Seminaria – dyskusja na wybrane tematy na podstawie wcześniej udostępnionych materiałów i zagadnień. Prezentacja mini-referatów i mini-prezentacji przygotowanych przez studentów i dyskusja na ich temat.

Bilans punktów ECTS:

Seminaria: 5 h

Praca samodzielna studenta - przygotowanie do seminariów: 5 h


Skrócony opis:

1. Zmiany metaboliczne wywołane urazem/zabiegiemg operacyjnym. .

2. Biochemisczen aspekty protokołu ERAS.

3. Rola wybranych składników suplementów diety w procesie gojenia ran.

Pełny opis:

Seminaria:

1. Odpowiedź hormonalna na uraz/zabieg operacyjny i wpływ hormonów na metabolizm (efekty wywołane przez kortyzol, adrenalinę).

2. Mechanizmy odpowiadające za hiperglikemię po zabiegu.

3. Zmiany w metabolizmie węglowodanów, lipidów, białek po zabiegu w porównaniu do zmian metabolicznych wywołanych głodzeniem.

4. Niedożywienie pacjenta a rokowania. Markery biochemiczne stanu niedożywienia.

5. Sposoby minimalizacji hiperglikemii i insulinooporności u pacjentów po zabiegach.

6. Rola Arg, Gln kwasów omega-3, N-acetylocysteiny, witamin i mikroelementów w suplementach diety – wpływ na gojenie ran.

Literatura:

1. M. Melnyk. Enhanced recovery after surgery (ERAS) protocols. Can Urol. Asoc. J. 2011; 5(5), 342-8.

2. J.P. Desborough. Metabolic Response to trauma and surgery. Br. J Anesthetics, 2000, 85, 109-117.

3. J.-C. Preiser at al. Metabolic response to the stress of critical illness. Br. J. Anaesth., 2014. doi:10.1093/bja/aeu187

4. O. Ljungqvist, Insulin resistance and Enhanced Recovery after Surgery, J. Parenth. and Enteral Nutrition, 2012, 36, 4, 389-398

5. Burton, Endocrine and metabolic response to surgery. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4 Number 5 2004, DOI 10.1093/bjaceaccp/mkh040

6. A. Marette. Mediators of cytokine-induced insulin resistance in obesity andother inflammatory settings. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2002, 5:377-383

7. O. Ljungqvist. To fast or not to fast? Metabolic preparation for elective surgery. Scandinavian Journal of Nutrition, 2004; 48 (2): 77-82

8. S. Bharadwaj. Malnutrition: laboratory markers vs nutritional assessment. Gastroenterology Report, 4(4), 2016, 272–280

9. Michael J. Lukey, William P. Katt and Richard A. Cerione Targeting amino acid metabolism forcancer therapy Drug Discovery Today, Volume 22, Number 5, May 2017

10. Stechmiller, Arginine immunonutrition. Am. J. Crit. Care, 2004:13 (1)

11. Kohli, Resolvins and protectins Br. J. Pharm., 2009, 158, 960-971

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.