Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anesthesiology and Intensive Care 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L5.AIC2/2 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Anesthesiology and Intensive Care 2/2
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Andres
Prowadzący grup: Janusz Andres, Izabella Grabowska, Agnieszka Jastrzębska, Magdalena Kocot-Kępska, Tomasz Składzień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

https://www.esicm.org/

http://www.prc.krakow.pl/

https://www.erc.edu/

https://cprguidelines.eu/

https://erc.edu/courses

https://erc.edu/news/guidelines-for-resuscitation-2017-update

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) Organization of Intensive Care Units and ICU standards including:

o Evaluating and taking into consideration the difficulty and complexity of the tasks in

relation to resources, qualifications, as well as local organization.

o Identifying patients with need for treatment beyond local competencies according

to national organization and take initiative to organize transport for these patients

o Coordinating the multidisciplinary approach of patients and providing cooperation

with all relevant partners, with proper respect for their medical competences and

roles in specific situations.

o Contribute to the holistic vision of a homogeneous team interacting both with

patients and peers, and providing consensual information.

o Medical auditing in intensive care

 General principles of ICU management:

12

o Airway management and respiratory support including non-invasive techniques

o Hemodynamic management including advanced cardiovascular monitoring and

inotropic and vasoactive therapy

o Fluid and electrolyte support including relevant aspects of blood product transfusion

o Renal replacement therapy

o Neurological management

o Enteral and parenteral nutritional support

o Infectious diseases and antibiotic therapy; antiviral therapy; rules for hospital

hygiene

o Prevention of complications such as thromboembolism, ventilator associated

injuries, stress ulceration, renal failure and nosocomial infection

o Transportation

o Sedation and pain management including treatment of delirium and anxiety of the

critically ill patient using both pharmacologic and non-pharmacologic means

o Appropriate knowledge and use of use scoring systems (APACHE; SAPS; TISS; NEMS)

 Aetiology, pathophysiology, diagnosis and treatment plans according to international

standards of specific critical conditions:

o Acute circulatory failure

 Shock

 Cardio-respiratory arrest

 Cardiac arrhythmias

 Ischemic heart disease

 Cardiomyopathy

 Valvular heart disease including endocarditis

 Pulmonary embolism

 Anaphylaxis

o Respiratory failure

 ALI / ARDS

 Pulmonary oedema

 Airway obstruction and stenosis

 Pneumothorax

 Aspiration

 Pneumonia

 COLD/COPD and Asthma

o Renal failure

 Chronic and acute (RIFLE)

o Gastrointestinal failure

 Bleeding

 Ileus

 Peritonitis of various aetiologies (including colitis and intestinal ischemic

disease)

 Pancreatitis

 Liver failure

 Digestive fistulas

o Neurological failure

 Delirium and Coma

 Cerebrovascular and bleeding diseases

 Cerebral oedema

 Increased intracranial pressure including monitoring

13

 Brain stem death

 Seizures

 Guillain Barré syndrome and Myasthenia gravis

o Trauma

 Head/Face injury and spine injury

 Airway and chest injuries

 Aortic injuries

 Abdominal trauma

 Pelvic and long bone injuries

 Massive transfusion

 Burns and electrocution

 Near-drowning

 Hyper- and hypothermia

o Inflammatory diseases

 SIRS/MODS

o Infectious diseases

 Sepsis including sepsis bundle strategy

 Severe community acquired infections (e.g. meningitis)

 Severe nosocomial infections (e.g. MRSA)

 Fungal infections

o Endocrine and metabolic disorders

 Diabetes mellitus and insipidus

 Addison’s disease, Cushing and Conn syndrome

 Thyroid disorders

 Pheochromocytoma

 Malnutrition

 Carcinoid

o Coagulation disorders

 DIC

 Transfusion reaction

o Obstetric complications

 HELLP syndrome, Pre-eclampsia, Eclampsia

 Septic abortion

 Amniotic fluid embolism

o Intoxications

o Organ donor and the transplanted patient


Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Diagnosis and treatment of critical medical emergency pathologies, including

endocrinological, gastroenterological, haematological, infectious and oncological

emergencies

o Neurological: coma, stroke, epilepsy

o Cardiovascular: myocardial infarction, fatal arrhythmias, hypertensive emergencies,

cardiogenic shock, hypovolaemic, hemorrhagic, and septic shock

o Respiratory: acute respiratory failure, asthma and COPD, pulmonary embolism,

pulmonary oedema, pneumothorax

o Gastrointestinal: gastrointestinal bleeding, acute hepatic failure, acute pancreatitis

o Renal: acute renal failure

o Metabolic: diabetic ketoacidosis, hypoglycaemia, hypercalcaemia, acid-base

alterations

 Intoxications

o Poisonings with alcohol, salicylates, paracetamol, antidepressants, opioids,

benzodiazepines, carbon monoxide

o Implication of addiction, dependence and withdrawal

o Allergic reactions

 Basic and advanced airway management in emergency setting

 Basic and advanced monitoring in emergency setting

 Basic and advanced management of trauma patients (blunt or penetrating according to ATLS

list of life threatening injuries): Head and spine injury, maxilla-facial trauma, chest trauma,

abdominal and pelvic trauma, muscular and skeletal trauma, kinematics of trauma

 Triage

 Basic and advanced management of burns

 Basic and advanced management of poisoning


Respiratory

o Intubation under emergency situations

o Bronchoscopy (including lavage and sampling)

o Percutaneous tracheostomy

o Pleural drainage

o Ventilation in prone position

 Cardiovascular

o Basic and advanced life support

14

o Central vascular access (including for haemodialysis)

o Arterial access

o PA catheterization (Swan-Ganz)

 Basic ultrasound techniques for:

o Ultrasound-guided central venous line placement;

o Recognition of severely abnormal ventricular function (right or left ventricle; hypoor

hyperkinesia);

o Measurement of inferior vena cava diameter;

o Recognition of large pericardial, pleural, or abdominal effusion;

o Recognition of urinary retention (distended bladder).

Wymagania wstępne:

Anestezjologia i Intensywna terapia część 1sza ( zdany egzamin praktyczny)

fizjologia, anatomia, chory wewnętrzne, chirurgia, pediatria, neurochirurgia,

neurologia, radiologia, ortopedia i traumatologia,

Forma i warunki zaliczenia:

test wielokrotnego wyboru

minimalny pułap zaliczeniowy - 60%

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność na zajęciach praktycznych i obserwacja aktywności podczas ćwiczeń klinicznych.

Praca w małej grupie.

Egzamin pisemny po zakończeniu modułu na roku V obejmujący materiał Anesthesiology and Intensive Care 1/2 i 2/2

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

wykłady - 15 godzin

zajęcia kliniczne - 15 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

obecność na zajęciach klinicznych, udział czynny w zajęciach, dyskusja, omawianie przypadków

Literatura:

Oh”s Intensive Care Manual Andrew D Bersten , Neil Soni, seventh edition

Advanced Life Support – guidelines //www.erc.edu/index.php/als_overview/pl

Basic Life Support and AED – Guidelines //www.erc.edu/index.php/bls_aed_overview/pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.