Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Advanced School of Pediatric Oncology&Hematology - elective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L5.PHOn Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Advanced School of Pediatric Oncology&Hematology - elective
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty fakult. V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 7 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Skoczeń, Aleksandra Wieczorek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student po zakończeniu kształcenia powinien posiadać wiedzę w zakresie diagnozowania i leczenia wybranych chorób nowotworowych oraz hematologicznych u dzieci. Student powinien znać objawy wybranych chorób, zarówno kliniczne, jak i radiologiczne oraz zaburzenia a badaniach laboratoryjnych charakterystyczne dla chorób nowotworowych. Powinien potrafić zaplanować diagnostykę w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej, a także zaplanować postępowanie terapeutyczne u pacjenta przed przyjęciem do Kliniki Onkologii. Student powinien znać objawy i postępowanie w przypadku wystąpienia wczesnych i późnych działań niepożądanych.

Student powinien umieć analizować wyniki badań laboratoryjnych w chorobach układu krwiotwórczego i nowotworowych


Efekty kształcenia:

Student potrafi rozpoznać lub wysnuć podejrzenie wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci i zaplanować badania diagnostyczne.

Student potrafi zaplanować postępowanie u pacjenta z podejrzeniem choroby nowotworowej przed przyjęciem do odpowiedniego oddziału.

Student potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii krwi.

Student zna najczęstsze choroby nowotworowe u dzieci, ich objawy, epidemiologię i podstawy leczenia.


Wymagania wstępne:

Student powinien:

Posiadać wiedzę w zakresie propedeutyki pediatrii oraz objawów chorób u dzieci

Posiadać podstawową wiedzę dotyczącą epidemiologii, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

Umieć przeprowadzić wywiad i badanie fizykalne u dziecka

Posiadać wiedzę dotyczącą rozwoju układu krwiotwórczego i norm morfologii w zależności od wieku pacjenta.


Forma i warunki zaliczenia:

• forma egzaminu/zaliczenia – bez egzaminu; ocena przygotowania w trakcie zajęć

• warunki zaliczenia – za podstawie obecności i oceny przygotowania w trakcie zajęć

• warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia - udział w zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• forma egzaminu/zaliczenia – bez egzaminu; ocena przygotowania w trakcie zajęć

• warunki zaliczenia – za podstawie obecności i oceny przygotowania w trakcie zajęć

• warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia - udział w zajęciach


Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody praktyczne (ćwiczenia przy łóżku pacjenta, analiza wyników badań laboratoryjnych).


Uwaga! Metody dydaktyczne muszą zapewniać osiągnięcie założonych efektów kształcenia.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykłady, ćwiczenia, seminaria – 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10 h

• przygotowanie do zaliczenia – 10 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Ćwiczenia przy łóżku pacjenta,

Seminaria w formie interaktywnej

Skrócony opis:

Student po zakończeniu kształcenia powinien posiadać wiedzę w zakresie diagnozowania i leczenia wybranych chorób nowotworowych oraz hematologicznych u dzieci. Student powinien znać objawy wybranych chorób, zarówno kliniczne, jak i radiologiczne oraz zaburzenia a badaniach laboratoryjnych charakterystyczne dla chorób nowotworowych. Powinien potrafić zaplanować diagnostykę w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej, a także zaplanować postępowanie terapeutyczne u pacjenta przed przyjęciem do Kliniki Onkologii. Student powinien znać objawy i postępowanie w przypadku wystąpienia wczesnych i późnych działań niepożądanych.

Student powinien umieć analizować wyniki badań laboratoryjnych w chorobach układu krwiotwórczego i nowotworowych

Pełny opis:

Student potrafi rozpoznać lub wysnuć podejrzenie wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci i zaplanować badania diagnostyczne.

Student potrafi zaplanować postępowanie u pacjenta z podejrzeniem choroby nowotworowej przed przyjęciem do odpowiedniego oddziału.

Student potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii krwi.

Student zna najczęstsze choroby nowotworowe u dzieci, ich objawy, epidemiologię i podstawy leczenia.

Wykłady: Rodzaje leczenia onkologicznego. Neutropenia. Przeszczepianie komórek macierzystych u dzieci. Późne efekty leczenia choroby nowotworowej. Osteosarcoma i mięsak Ewinga. Neurobalstoma. Aktualne wytyczne leczenia hemofilii.

Seminaria: Zakrzepica u dzieci. Dawca komórek macierzystych. Anemie – podejście diagnostyczne i lecznicze. Leczenie wspomagające. Leczenie paliatywne. Histiocytoza. Zespoły hemofagocytarne. Niewydolność szpiku kostnego. Guzy mózgu.

Ćwiczenia: Badanie pacjentów z: anemią, guzami mózgu, białaczką, chłoniakami,

guzami litymi i zaburzeniami krzepnięcia – ustalenie indywidualnych procedur diagnostycznych, diagnostyka różnicowa, interpretacja wyników badań laboratoryjnych, ostre i przewlekłe powikłania leczenia.

Literatura:

Lanzkowsky’s manual of pediatric hematology and oncology. Sixth edition. (eds.: P. Lanzkowsky, J.M. Lipton and J.D. Fish). Elsevier INC, San Diego 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.