Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anesthetics and emergency medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED3.AEM Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Anesthetics and emergency medicine
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Andres, Agnieszka Frączek
Prowadzący grup: Janusz Andres, Agnieszka Jastrzębska, Krzysztof Kobylarz, Magdalena Kocot-Kępska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

www.prc.krakow.pl/2010

www.erc.edu/index.php/als_overview/pl

www.erc.edu/index.php/bls_aed_overview/pl/

Cele kształcenia:

Zrozumienie procesów chorobowych oraz wpływ ich w okresie okołooperacyjnym

Znajomość wpływu środków znieczulających na fizjologię głównych układów, takich jak: serce, układ oddechowy, neurologiczny

Leczenie chorób w celu optymalizacji pacjentów przed znieczuleniem i operacją we współpracy z innymi lekarzami

Farmakologia i interakcje leków okołooperacyjnych

Wytyczne dotyczące nie przyjmowania posiłków przed zabiegiem

Ocena dróg oddechowych, w tym testy przyłóżkowe w celu oceny trudnej wentylacji i intubacji

wywiad medyczny (wywiad rodzinny, wywiad dotyczący wcześniej przebytych znieczuleń, alergii, nadużywania leków, nawyków)

Sprzęt i aparatura, urządzenia do utrzymywania dróg oddechowych, takie jak laryngoskopy, rurki dotchawicze, rurki do tracheotomii, maski na twarz, urządzenia do drożności dróg oddechowych;

Minimalne standardy monitorowania pacjenta oraz monitorowanie w sytuacjach szczególnych

Prowadzenie znieczulenia:

Postępowanie w trudnych drogach oddechowych, postępowanie podczas wystąpienia powikłań

Indukacja dożylna i wziewna; podtrzymanie znieczulenia

Zastosowanie wentylacji mechanicznej

Farmakologia i zmienność odpowiedzi na leki

Prawidłowe stosowanie leków zwiotczających mięśnie, monitorowanie blokady nerwowo-mięśniowej

Zastosowanie i interpretacja monitorowanych zmiennych

Zarządzanie płynami, w tym terapia zastępcza

Znieczulenie regionalne i znieczulenia miejscowe (znieczulenie zewnątrzoponowe i rdzeniowe, znieczulenie miejscowe )

Prowadzenie karty znieczulenia

Transport pacjenta do oddziału pooperacyjnego

a) ułożenie / transport pacjenta

b) Natlenienie (niedotlenienie dyfuzyjne itp.)

c) Monitorowanie

d) Standardowe monitorowanie w oddziale pooperacyjnym: ciśnienie krwi - częstość tętna i częstość oddechów - temperatura - pulsoksymetr - EKG - VAS; jak również inne nieinwazyjne procedury

Systemy punktacji PACU podczas opieki oraz do wypisu (ocena Alderete, itp.)

Efekty kształcenia:

W trakcie zajęć student nabywa umiejętności klinicznych :

Ocena pacjenta na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego, zastosowanie odpowiednich badań i testów laboratoryjnych

Ocena przedoperacyjnego stanu fizycznego ASA

ocena rejonu twarzo-czaszki, ze szczególnym uwzględnieniem oceny trudności w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych

Ocena, biorąc pod uwagę wartość i ograniczenia:

o Elektrokardiogramu i innych metody oceny czynności układu sercowo-naczyniowego

o Badanie czynności płuc i analiza gazometrii krwi tętniczej

o ocena układu krzepniecia

o ocena czynności wątroby i nerek

o Monitorowanie stężenia/działania leków

Wybór i planowanie techniki znieczulenia, w tym monitorowanie i inne wyposażenie wymagane do przeprowadzenia procedury

Podejmowanie decyzji związanych z odroczeniem lub odwołaniem operacji

Dokładne prowadzenie dokumentacji okolooperacyjnej

Student posiada umiejętności:

Podstawowy dostęp naczyniowy

Podstawowe zarządzanie drogami oddechowymi

BLS, ALS

Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń rytmu

Techniki znieczulenia regionalnego: znieczuleni zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe znieczulenie nerwów obwodowych

Wymagania wstępne:

anatomia, fizjologia, chirurgia, interna, pediatria

Forma i warunki zaliczenia:

test wielokrotnego wyboru

minimalny wymagany wynik - powyżej 60%

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

obecność podczas zajęć klinicznych, czynny udział w omawianiu przypadków, dyskusja

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

wykady,

omawianie przypadków,

dyskusja na temat przypadku klinicznego,


Bilans punktów ECTS:

wykłady - 10 godzin

ćwiczenia kliniczne - 20 godzin

przygotowanie do ćwiczeń klinicznych- 8 godzin,

zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 15 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

wykłady - 10 godzin

ćwiczenia kliniczne- 20 godzin

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi metodami znieczulenia stosowanymi w stomatologii, w zależności od sytuacji klinicznej i potrzeb pacjenta.

Kurs obejmuje wiedzę teoretyczna dotyczącą znieczulenia ogólnego oraz technik znieczulenia regionalnego, postępowanie z pacjentem, wstępną kwalifikację, monitorowanie podczas znieczulenia jak i po znieczuleniu oraz działanie leków znieczulających włącznie z powikłaniami.

Pełny opis:

Kurs składa się z wykładów ( 10 godzin), omawiających zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczeń klinicznych ( 20 godzin), które obejmują praktyczne zapoznanie się z metodami znieczulenia ogólnego i technikami anestezji regionalnej.

Zagadnienia poruszane w trakcie ćwiczeń klinicznych, praktycznych i wykładów:

Postępowanie anestezjologiczne w gabinecie stomatologicznym (analgosedacja).

Monitorowanie pacjenta znieczulanego.

Leczenie bólu ostrego.

Zasady znieczulenia ogólnego.

Powikłania znieczulenia ogólnego.

Znieczulenie w chirurgii szczękowo-twarzowej

Zasady znieczulenia miejscowego z uwzględnieniem znieczulenia w stomatologii.

Powikłania znieczulenia miejscowego

Literatura:

Wytyczne Resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2010, www.prc.krakow.pl/2010

ATLS: Advanced Trauma Life Support for Doctors (Student Course Manual)

EPLS: European Pediatric Life Support – course manual.

Clinical Anesthesiology, G.Edward Morgan, Jr., Maged S. Mikhail, 5th Edition

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.