Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Forensic medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED4.ForenMed Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Forensic medicine
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Woźniak
Prowadzący grup: Krzysztof Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie Studentów z podstawowymi problemami medycyny sądowej, zwłaszcza koniecznymi do uwzględnienia w praktyce dentystycznej

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

G.W21. zna problemy dotyczące błędu medycznego: diagnistycznego, technicznego, terapeutycznego i organizacyjnego;

G.W31. zna zasady postępowania z ludzkimi zwłokami;

G.W33. zna zasady serologii i genetyki sądowej;

G.W34. zna podstawy toksykologii sądowej;

G.W35. zna zasady wydawania opinii dla potrzeb postępowania karnego;


UMIEJĘTNOŚCI:

G.U41. potrafi ocenić zmiany pośmiertne;

G.U42. potrafi dokonywać identyfikacji zwłok na podstawie uzębienia;

G.U43. potrafi ocenić skutki obrażeń twarzy i czaszki dla potrzeb postępowania karnego i cywilnego.


Wymagania wstępne:

Ukończone 3 lata studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach / przedstawienie studenckiej prezentacji multimedialnej na zadany temat / Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny - krótkie odpowiedzi na 10 pytań.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Seminaria z prezentacjami multimedialnymi.

Praktyczna prezentacja przypadków sekcyjnych.

Prezentacje studenckie na wybrane tematy, dotyczące programu kursu:

- Disaster Victim Identification problemy dotyczące istotnych zagadnień dla dentystów, badania DNA - najlepsze źródła materiału do badań. Forensic odontology w przypadkach DVI;

- Identyfikacja narzędzia czynu. Analiza śladów ugryzień;

- Kliniczna medycyna sądowa: badanie osób żywych - pokrzywdzonych, zawierające istotne aspekty dla dentystów. Zabezpieczanie dowdów w sprawie. Prawidłowa dokumentacja obrażeń. Ocena czasu powstania obrażeń;

- Błąd medyczny - główne problemy, ocena przypadków domniemanego błędu medycznego. Błąd medyczny w dentystyce;

- Ciała obce - znaczenie w medycynie sądowej. Ciała obce związne z wykonywaniem zawodu dentysty.

Bilans punktów ECTS:

1

Literatura:

Podstawowa:

Simpson's Forensic Medicine, 13th Edition, Jason Payne-James et al., CRC Press 2013 ISBN 978-0340986035

Uzupełniająca:

1. Forensic Pathology, Principles and Practice, D. Dolinak, E. Matshes, E. Lew, Elsevier Academic Press 2005 ISBN 978-0122199516

2. Forensic Pathology, Second Edition (Practical Aspects of Criminal & Forensic Investigations), D.DiMaio, V.J.DiMaio, CRC Press 2001 ISBN 978-0849300721

3. Archives of Forensic Medicine and Criminology ISSN: 0324-8267 eISSN: 1689-1716 (open access: http://www.termedia.pl/Journal/Archiwum_Medycyny_Sadowej_i_Kryminologii-82/Info)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.