Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to psychiatry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED4.IntrPsych Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Introduction to psychiatry
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cyranka, Dominika Dudek, Krzysztof Styczeń
Prowadzący grup: Dominika Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

- uzyskanie wiedzy na temat podstaw psychopatologii

- zdobywanie wiedzy na temat prawidłowego zbierania wywiadu z pacjentem

- nauka o podstawach relacji pacjent-lekarz

- nauka stawiania prawidłowego rozpoznania w oparciu o dane kliniczne


Efekty kształcenia:

- uzyskanie umiejętności przeprowadzenia prawidłowego, pełnego wywiadu z pacjentem

- uzyskanie umiejętności przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki różnicowej

- uzyskanie umiejętności wybierania właściwego leczenia w podstawowych zaburzeniach psychicznych

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na wszystkich zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie zdobytych umiejętności podczas dyskusji i w oparciu o przypadku kliniczne.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Interaktywne seminaria.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Obecność na wszystkich zajęciach.

Skrócony opis:

Przedmiot "wprowadzenie do psychiatrii" ma na celu przybliżenie studentom problematyki najczęstszych zaburzeń psychicznych. Podczas zajęć w szczególności omawiane będą zagadnienia z psychopatologii ogólnej, ale również kryteria diagnostyczne najczęstszych zaburzeń psychicznych. Dodatkowo poznane zaburzenia zostaną omówione na postawie zaprezentowanych przypadków klinicznych.

Literatura:

Podstawowy podręcznik: Donald Black & Nancy Andreasen

“Introductory textbook of psychiatry”, fifth edition

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.