Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Maxillo-facial surgery 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED4.MFS1/2 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Maxillo-facial surgery 1/2
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 55 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wyszyńska-Pawelec
Prowadzący grup: Grażyna Wyszyńska-Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Po ukończeniu zajęć student posiada umiejętności prawidłowego badania chorego w zakresie twarzy, jamy ustnej i szyi, umiejętność formułowania rozpoznania klinicznego z elementami diagnostyki różnicowej, poprawnie rozpoznaje i klasyfikuje złamanie czaszki twarzowej.

Efekty kształcenia:

Praktyczne umiejętności: student potrafi unieruchomić złamania żuchwy i szczęk wyciągiem międzyszczękowym, zna sposób wykonywania podstawowych wiązań ligaturowych, zna zasady zaopatrywania ran twarzy, potrafi założyć szwy chirurgiczne. W zakresie kompetencji społecznych: okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro, przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych oraz praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności. Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego). Wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów, potrafi pracować w grupie, skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie anatomii, patomorfologii, propedeutyki, chirurgii stomatologicznej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie: 2 kolokwia ( ustne) opracowanie i zaliczenie historii choroby. Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test 1 - (Traumatologia)

Test 2 - (Staw skroniowo-żuchwowy, ortognatyka, chirurgia rekonstrukcyjna)


Metody dydaktyczne:

Praca w małej grupie- ćwiczenia kliniczne (na Oddziale, w Poradni, na Bloku Operacyjnym)

Literatura:

Oral and Maxillofacial Surgery”- L.Andersson, K.Kahnberg. M.Pogrel

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.