Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Periodontal diseases and diseases of the oral mucosa 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED4.PDDOM1/2 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Periodontal diseases and diseases of the oral mucosa 1/2
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 124 godzin więcej informacji
Seminarium, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Olszewska-Czyż
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Edukacja teoretyczna:

- Anatomia i fizjologia jamy ustnej

- Badanie i diagnostyka

- Klasyfikacja chorób

- Profilaktyka i leczenie

- Instrumentarium


Edukacja Praktyczna:

- Badanie i opis karty choroby

- Diagnozowanie chorób

- Profilaktyka i leczenie zachwawcze

Efekty kształcenia:

Student potrafi zbadać, zdiagnozować i leczyć zachowawczo choroby przyzębia i choroby błony śluzowej jamy ustnej.

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach, wiedza teoretyczna, limity zabiegów klinicznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium z chorób błony śluzowej jamy ustnej.

Kolokwium z chorób przyzębia.

Obecność na zajęciach, wiedza teoretyczna, limity zabiegów klinicznych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium z chorób błony śluzowej jamy ustnej.

Kolokwium z chorób przyzębia.

Obecność na zajęciach, wiedza teoretyczna, limity zabiegów klinicznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

seminarium, wykłady, praktyczne ćwiczenia kliniczne, seminarium problemowe, metody przypadków

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wolf HF, Rateitschak EM&KH, Hassell TM: „Color Atlas of Dental Medicine: Periodontology.”, 3rf ed. or newer

Literatura uzupełniająca:

Scully C: “Handbook of Oral Disease. Diagnosis and Management.”, Martin Dunitz Ltd

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.