Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paediatric dentistry 1/2 (paedodontics)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED4.PaedDen1/2 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Paediatric dentistry 1/2 (paedodontics)
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 104 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kępisty
Prowadzący grup: Magdalena Kępisty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu roku IV student nabędzie umiejętność:

• badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta w wieku rozwojowym z wykorzystaniem badań dodatkowych

• oceny etapu rozwoju uzębienia i stanu jamy ustnej

• ustalenia i wdrożenia stosownego do wieku programu profilaktyki próchnicy

• zasad znoszenia lęku przed zabiegami stomatologicznymi

• diagnozowania i leczenia choroby próchnicowej zębów mlecznych i stałych w okresie rozwojowym

• diagnozowania innych stanów chorobowych jamy ustnej w wieku rozwojowym

• zasad ergonomii i aseptyki podczas pracy klinicznej

• zasad prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej

• zasad pracy zespołu stomatologicznego

• zasad współpracy z rodzicami i opiekunami dziecka w ramach realizacji promocji zdrowia i opieki stomatologicznej nad dzieckiem zdrowym i specjalnej troski.


Wymagania wstępne:

• Wiedza w zakresie propedeutyki stomatologii zachowawczej

• Umiejętność przeprowadzenia ogólnego badania stomatologicznego

• Znajomość anatomii i fizjologii jamy ustnej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia:

1.100% obecność na ćwiczeniach i seminariach

2.Zaliczenie kolokwium testowego

3.Ocena końcowa jest wypadkową ocen z kolokwiów, frekwencji, ocen z seminariów oraz opinii asystenta prowadzącego zajęcia kliniczne.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: kolokwium śródsemestralne w formie testu jednokrotnego wyboru.

W zakresie umiejętności: obserwacja studenta demonstrującego dany zabieg oraz opinia asystenta.

W zakresie kompetencji społecznych: obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń i praktyk prowadzona przez opiekuna.


Metody dydaktyczne:

Wykłady

Praca z małą grupą (dyskusja, burza mózgów)-zajęcia seminaryjne

Ćwiczenia kliniczne


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach-4 godziny

Udział w ćwiczeniach-104 godziny

Przygotowanie do ćwiczeń-30 godzin

Przygotowanie do seminariów-12 godzin

Przygotowanie do kolokwiów-20 godzin

Łącznie 170 godzin pracy studenta


Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Handbook of Pediatric Dentistry. Angus C. Cameron,

Richard P. Widmer, 2013, 4th, Mosby

2. Traumatic Dental Injuries: A Manual. Jens O. Andreasen et al., 2011, 3 rd , Wiley-Blackwell

Literatura uzupełniająca:

1. Pediatric Dentistry: A Clinical Approach. S. Poulsen, G.Koch, 2009, 2nd, Wiley-Blackwell

2. Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence. Fields Jr., P.S.Casamassimo, A. Nowak, D.J. McTigue, 2012, 5th, Saunders

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.