Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paediatrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED4.Paediat Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Paediatrics
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Fyderek, Andrzej Wędrychowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Fyderek, Aleksandra Gergont, Katarzyna Konarska, Sławomir Kroczka, Monika Miklaszewska, Szymon Skoczeń, Andrzej Wędrychowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Wiedza obejmująca najważniejsze zagadnienia medycyny wieku rozwojowego, fizjologicznego rozwoju dziecka, zasad karmienia dzieci różnym wieku oraz objawy najczęstszych chorób wieku dziecięcego, ich przyczyn, objawów klinicznych oraz metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

Efekty kształcenia:

Oczekuje się , że student opanuje wiedzę obejmującą najważniejsze zagadnienia medycyny wieku rozwojowego, rozwoju dziecka oraz objawy najczęstszych chorób wieku dziecięcego


Oczekuje się, że student:

- będzie umiał ocenić stan rozwoju dziecka, prawidłowość żywienia i diety dziecka

- będzie umiał ocenić główne objawy kliniczne u dziecka

- będzie umiał zebrać wywiad i wykonać badanie fizykalne u dziecka w różnym wieku

- będzie umiał zinterpretować objawy kliniczne najczęstszych chorób wieku dziecięcego

Wymagania wstępne:

Wymagane zaliczenie przedmiotów przedklinicznych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy po zakończeniu zajęć w sesji zimowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obowiązek uczestniczenia w wykładach seminariach i ćwiczeniach, uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu testowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria w trakcie których prezentowane są tematy obejmujące najważniejsze zagadnienia medycyny wieku rozwojowego. Ćwiczenia praktyczne przy łóżku pacjenta w trakcie których student zapoznaje się z metodami przedmiotowego i podmiotowego badania dziecka w różnym wieku, metodami oceny rozwoju oraz objawami najczęstszych chorób wieku dziecięcego.

Bilans punktów ECTS:

1

Literatura:

Basic literature:

J Robertson, N Shilkofski, The Harriet Lane Handbook: A Manual for Pediatric House Officers, 17th Edition, Elsevier Science, 2005

Supplementary literature:

M.W.Schwartz. The 5-Minute Pediatric Consult. Lippincott Wiliams & Wilkins 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.