Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cardiac Surgery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ER-L.CarSurg Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Cardiac Surgery
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pfitzner
Prowadzący grup: Krzysztof Bartuś, Grzegorz Grudzień, Karol Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Learning general skills within the field of cardiac surgery, in parti-cular about the methods if surgical treatment of the diseases of heart and great vessels; order of specialist examinations and inter-pretation or their results; qualification for surgery, estimation of the risk; postoperative treatment, including basics of anticoagulant therapy; most common techniques used in cardiac surgery; mate-rials and devices; basics of proceeding in cardiac emergencies.

Efekty kształcenia:

Student is familiar with the most important problems of cardiac surgery. Possess the knowledge about physiology and pathology of the cardiovascular system. Can examine the patients and achieve initial diagnostics; propose specialist examinations and s their results. Knows indications for heart surgery, can present a case during heart team meeting, can estimate the risk. Is able to diagnose cardiac emergencies and knows the basics of their treat-ment. Possess the basic knowledge on treatment of cardiosurgical patients, including anticoagulation; can interpret the result of INR, and estimate the dose of anticoagulant. Possess the basic know-ledge about extracorporeal circulation, cardiac support systems, hypothermia, cardioplegia; most common types of surgeries, as well as novel techniques; materials and devices, including implantable. Become acquainted with basics of heart transplantology.

Wymagania wstępne:

Knowledge from the courses of the basic sciences, internal medicine and cardiology Acquaintance of English language.

Forma i warunki zaliczenia:

Attestation on the basics of attendance and activity during lessons, as well as knowledge; verification during discussions. (optionally examination / colloquium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Continuous estimation on the basis of presence, preparation for lessons, and activity. Attestation on the basics of attendance and activity during lessons, as well as knowledge; verification during discussions. (optionally examination / colloquiumity.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Seminaries and discussions on particular problematics; practical lessons. Presentation of the Department’s wards, laboratories, devices and materials (including implantable), anatomical prepara-tions; bed-side teaching with patients’ examination, discussion of cases; participation in doctors’ visites and qualification meetings (heart team); observation of cardiac surgeries. Focus on practice and visualization.

Bilans punktów ECTS:

All lessons with participation of academic teacher and students. Number of lessons: 6 lessons hours daily x 5 days = 30 hours weekly. The general number of lessons hours depends to the choosen time of realization of the module. Minimum: 8 days = 50 (+40) = 90 hours.

Usually two weeks of lessons. Number of groups dependent to announcement.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Seminaries and discussions on particular problematics; practical lessons. Presentation of the Department’s wards, laboratories, devices and materials (including implantable), anatomical prepara-tions; bed-side teaching with patients’ examination, discussion of cases; participation in doctors’ visites and qualification meetings (heart team); observation of cardiac surgeries. Focus on practice and visualization.

Skrócony opis:

Description in next window

Pełny opis:

Acquaintance with the most important problems of cardiac surgery, substantial for all physicians’ practice: *basic knowledge on history and development of cardiac surgery, including new technologies; *ability of patient’ examination; *ability for charging of basic and specialist examinations, and interpretation of their results; basics on ECHO, Angio, CT. MRI, etc.) *basics of qualification for surgery and alternative treatment; risk estimation ; *diagnostics and proceeding of life-theatening situations (including heart tamponadę, hemothorax, (tension) pneumothorax etc.; *basic knowledge on the most common heart and great vessels’ diseases (coronary disease, valvular malformations, congernatal malformations, aortic aneurysms and dissect-ions, cardiac tumors, electrocardiologic problems, pulmonary embolism trauma, etc.; *basics on epidemiology and pathophysiology of heart diseases; *basics on extracorporeal circulation, methods of heart support; hypothermia, cardioplegia; *basic knowledge on most common cardiac operations: classical, mini-invasive (OPCAB, TAVI, etc.), hybrid; *orientation in materials and implantable devices (artificial valves and bioprostheses, pacemakers, VAD, vascular prostheses, etc.); *basics on postoperative and durable treatment in cardiosurgery; *practical knowledge on anticoagulant therapy; *basics on heart transplantation.

Literatura:

Basic literature: Cohn LH, Edmunds HJ: Cardiac Surgery in the Adults, McGraw –Hill, actual edition;

Additional literature: other accessible handbooks and journals on cardiac surgery and cardiology (European Journal of Cardio-Thoracic Surgery; Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery; Annals of Thoracic Surgery; Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery; Polish Heart Journal, etc); informations on internet pages of cardiosurgical and cardiologic societies.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.