Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cardiology: Systemic Hypertention

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ER-L.CardioHyper Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Cardiology: Systemic Hypertention
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Prowadzący grup: Danuta Czarnecka, Tomasz Drożdż, Marek Klocek, Agnieszka Olszanecka, Magdalena Polaczyk, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Wiktoria Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Znajomość rozpowszechnienia, etiologii i powikłań nadciśnienia tętniczego, umiejętność wyboru badań diagnostycznych i postępowania terapeutycznego, uzyskanie wiedzy na temat diagnostyki i leczenia wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego

Efekty kształcenia:

Umiejętność oceny diagnostycznej pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, znajomość wytycznych postępowania niefarmakologicznego i farmakologicznego

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs z anatomii, fizjologii, propedeutyki chorób wewnętrznych

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

1. Obecność na ćwiczeniach (zaliczenie można uzyskać w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w jednym dniu w trakcie kursu. W przypadku większej liczby nieobecności słuchacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po udokumentowaniu przyczyny nieobecności i uzyskaniu indywidualnej zgody na zaliczenie oraz spełnieniu warunków określonych przez koordynatora modułu)

2. pozytywny wynik testu na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi tj. co najmniej 6 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia uzyskane przez słuchacza podczas wykładów sprawdzane będą na zakończenie kursu w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań trwającego 20 minut.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia 20 godzin, seminaria 10 godzin (5 dni zajęć).

Bilans punktów ECTS:

2

Literatura:

1. G. Mancia, G. Grassi, J. Redon. Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension. 2014

2. N.M. Kaplan. Clinical Hypertension. 2015

3. Guidelines of the European Society of Cardiology/European Society of Hypertension 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.