Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatric Surgery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ER-L.PedSurg Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Pediatric Surgery
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 100 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zając
Prowadzący grup: Marcin Maślanka, Andrzej Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego

Klinika Chirurgii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy UJ CM

Chirurgia Dziecięca

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Blok kształcenia klinicznego z zakresu chirurgii dziecięcej

Efekty kształcenia:

Student reprezentuje podstawową wiedzę z zakresu wad wrodzonych przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Potrafi zebrać wywiad dotyczący schorzenia, wykonać badanie fizykalne noworodka, niemowlęcia i starszego dziecka ze schorzeniem wymagającym leczenia chirurgicznego. Potrafi zinterpretować wyniki badania fizykalnego i połączyć je z wynikami badań obrazowych (RTG, USG, CT). Potrafi wyciągnąć dane z uzyskanych informacji i zaproponować leczenie i/lub dalszą diagnostykę pacjenta.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Forma i warunki zaliczenia:

stacjonarne

- warunki zaliczenia (wykazanie się umiejętnościami: prawidłowo zebranym wywiadem i przeprowadzonym badaniem fizykalnym pacjenta; prawidłową interpretacją wyników badań laboratoryjnych i obrazowych; merytoryczna dyskusja z zaliczającym na temat omawianych przypadków w trakcie zaliczenia)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praktyczna ocena studenta polegająca na badaniu fizykalnym, ocenie badań diagnostycznych, omówieniu przypadku i zaproponowaniu leczenia u 3 pacjentów przez 3 kolejne dni na koniec okresu kursu kształcenia.

Metody dydaktyczne:

- metody podające (odczyt, prelekcja)

- metody aktywizujące (metoda przypadków)

- metody eksponujące (pokaz, udział w operacji w roli obserwatora) - metody praktyczne (ćwiczenia)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

- seminaria, ćwiczenia – 120 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć – 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

- lektura wskazanych podręczników, publikacji – 30 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

- warunki zaliczenia (wykazanie się umiejętnościami: prawidłowo zebranym wywiadem i przeprowadzonym badaniem fizykalnym pacjenta; prawidłową interpretacją wyników badań laboratoryjnych i obrazowych; merytoryczna dyskusja z zaliczającym na temat omawianych przypadków w trakcie zaliczenia)

Skrócony opis:

Seminaria: - wstęp do zagadnień z chirurgii dziecięcej – specyfika chirurgii dziecięcej, odrębności, podział wad wrodzonych

- wady wrodzone układu oddechowego i klatki piersiowej

- ciała obce dróg oddechowych - wady wrodzone przewodu pokarmowego

- ostry brzuch – symptomatologia, leczenie - wady powłok jamy brzusznej

- wady odbytu

- oparzenia u dzieci

- operacje małoinwazyjne u dzieci - nowotwory lite u dzieci w zakresie jamy brzusznej i klatki piersiowej

Pełny opis:

c.d.

Zajęcia praktyczne – ćwiczenia:

- udział w wizycie lekarskiej

- badanie fizykalne małego i większego pacjenta

- zmiana opatrunku, usunięcie szwów

- pobieranie materiału do badań bakteriologicznych

- nakłucie ropnia, drenaż ropnia

- omówienie zasad drenażu jamy opłucnej, asysta w zabiegu

- usunięcie sączka, drenu

- wykonanie wlewu doodbytniczego

– asysta w wykonaniu opatrunku oparzeniowego

- zasady pielęgnacji ileo/kolostomii – zmiana opatrunku, wymiana worka stomijnego

Literatura:

1. Handbook of Pediatric Surgery. Sinha, Davenport. Springer 2010

Pozycje uzupełniające:

2. Ashcraft’s Pediatric Surgery (6th Edition). G. Holcomb, J. Murphy, D. Ostlie. Saunders

3. Top Knife – The Art. And Craft of Trauma Surgery. A. Hirshberg. Gazelle Book Services

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.